Styl romański to wczesny styl w średniowiecznej architekturze. Samo słowo pochodzi od słowa "Roma" czyli Rzym. Nazwa nie jest jednak określeniem rzymskiej architektury. Obejmuje swym zasięgiem budowle takie jak warowne zamki, kościoły i kolegiaty, gmachy wznoszone na terenach rzymskich prowincji od początków Średniowiecza aż do XIII wieku. Swym zasięgiem objął Włochy, Francję, Anglię, Hiszpanię, Niemcy Niemcy Republika Federalna Niemiec. Członek Unii Europejskiej. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim i Północnym. Powierzchnia 356 970 km2. Liczba ludności 82 357 tys. (2001 ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i kraje słowiańskie.

Budowle romańskie charakteryzują się ciężką budową, przysadzistymi kopułami, grubymi murami i niewielkimi oknami.

Do najbardziej znanych polskich zabytków architektury romańskiej należy to katedra w Tumie pod Łęczycą. Ona i Kolegiata pod wezwaniem Świętego Piotra i Pawła w Kruszwicy są najlepiej zachowanymi obiektami reprezentującymi styl romański. Innym interesującym przykładem budowli romańskiej jest Kościół Klarysek pod wezwaniem Świętego Andrzeja w Krakowie.

Do bardziej znanych zabytków należy zaliczyć jeszcze kościół Cystersów pod wezwaniem Świętego Wojciecha i Najświętszej Marii Panny w Jędrzejowie.

Styl gotycki jest stylem charakterystycznym w architekturze i sztuce dojrzałego Średniowiecza. Charakteryzuje się on na przykład krzyżowo-żebrowym sklepieniem, ostrymi łukami i wielkimi witrażowymi oknami. Budowle to wielkie katedry i strzeliste kościoły.

Początkowo budowli gotyckich nie darzono szacunkiem, a wręcz nazwa "gotyk" stosowana była jako nazwa pogardliwa. Z czasem dopiero okazało się, ze dzieła gotyckie zyskały aprobatę i uznanie. Przyniosła to uznanie epoka Epoka okres stanowiący jeden z etapów dziejowych, w chronologii początek ery. W języku greckim słowo to oznacza punkt rozpoczynający rachunek lat. Obecnie termin ten ma kilka znaczeń. W historii ... Czytaj dalej Słownik historyczny Romantyzmu, upatrująca ten styl sztuki jako arcydzieło.

Przykładami słynnych budowli są wielkie katedry w we Francji: Chartres, Reims, Amiens czy w Paryżu.

Do Polski gotyk Gotyk styl w architekturze i plastyce, charakterystyczny dla dojrzałego średniowiecza (2 poł. XII-XV w). Przejawiał się w strzelistości, dekoracyjności i smukłości budowli, stosowaniu ostrych ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich dotarł za sprawą cystersów, którzy chętnie adaptowali ten styl architektury do swoich potrzeb.

Najbardziej znane polskie zabytki to Kościół Najświętszej Marii Panny w Krakowie, ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza, Katedra na Wawelu, Katedra w Gnieźnie, we Wrocławiu i Poznaniu.

OŁTARZ WITA STWOSZA W KRAKOWIE

Najpiękniejszym zabytkiem gotyckiej sztuki jest ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim W Krakowie. W całości poświęcony jest Najświętszej Marii Pannie i wszystkie sceny przedstawione w tym wielkim dziele dotyczą Jej osoby. Ołtarz powstawał w latach 1477 do 1489 i jest genialnym dziełem artysty rzeźbiarza i malarza realizującego zamówienie mieszczańskich fundatorów. Wielkość dzieła polega na skonstruowaniu niesamowitej monumentalnej całości oddającej w niezwykle realistyczny sposób przedstawione w nim (ołtarzu )osoby, przy zachowaniu wiedzy z wielu dziedzin nauki: botaniki, medycyny, wiedzy o teatrze, malarstwa.

Otwarta szafa ołtarza przedstawia radość Marii od momentu Zwiastowania do Zesłania Ducha Świętego na skrzydłach, z wielka sceną zaśnięcia pośrodku ołtarza, z Wniebowzięciem i Koronacją w asyście św. Wojciecha i św. Stanisława powyżej. Natomiast w momencie zamknięcia skrzydeł ołtarza ukazuje się dwanaście scen Boleści Marii - od Zwiastowania Joachimowi o poczęciu Marii poprzez jej życie, życie Jezusa aż do jego Zmartwychwstania.