KRÓTKIE OPRACOWANIE FRASZKI ,,NA LIPĘ" JANA KOCHANOWSKIEGO.

We fraszce ,,Na lipę" podmiotem lirycznym jest drzewo (lipa), które zostało uosobione = upersonifikowane. Lipa mówi, myśli, czuje, słucha, obserwuje, zaprasza, zachęca, informuje, reklamuje się, rekomenduje swoje zalety, atuty, chwali się, wyrażając w ten sposób myśli poety - Jana Kochanowskiego. Adresatem jest Gość, którym może być każdy człowiek.

We fraszce występuje apostrofa (bezpośredni, uroczysty zwrot do kogoś lub czegoś): ,,Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie!"

We fraszce występują również inne środki artystyczne, np. epitetyporównaniametafory (przenośnie).