Utwór ten jest wyrazem i przedstawieniem prawd moralnych, obywatelskich, społecznych i politycznych, które decydują o sytuacji w jakiej znajduje się państwo. Kochanowski prezentuje w tragedii dość skrajne, ale jednoznaczne postawy bohaterów wobec ojczyzny. Jedną z postaw jest zupełna głupota i bezmyślność wyrażana przez zupełnie irracjonalne zachowanie wobec losów państwa (najczęściej zachowanie takie cechowało prywatę, która myślała wyłącznie o własnych interesach i korzyściach). Innych wyróżniała ostrożność, mądrość postępowania i troska o losy ojczyzny. Kochanowski pragnie uświadomić, że losy państwa całkowicie zależą od ludzi. Przykry dla niego jest jednak fakt, że naród nie potrafi się zjednoczyć, aby razem działać na korzyść własnej ojczyzny.

W swoim utworze konkretnym bohaterom przypisuje odpowiednie dla nich zachowania i postawy. Tak więc: Aleksander jako młody człowiek pochodzący z bogatej, arystokratycznej rodziny jest uosobieniem bezmyślności i głupoty politycznej. Jego bezsensowne postępowanie wskazuje na zupełny brak troski o ojczyznę. Nie wzrusza go nawet fakt, że ojczyźnie grozi wojna.

Antenor natomiast staje się symbolem mądrości, roztropności i ułożenia. Człowiek ten stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby nie dopuścić do wojny. Słowa, które pojawiają się w tragedii wskazują na to, że każdy obywatel powinien czuć się odpowiedzialny za losy własnego państwa: "Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie".

Natomiast król Priam okazuje się być człowiekiem nie nadającym się na władcę, gdyż zupełnie nie sprawdza się w takiej roli. Jest zbyt słaby i podatny na wpływy - niekoniecznie dobre. Jego decyzje zawsze są czyjąś podpowiedzią, gdyż sam nie chce i nie potrafi wziąć odpowiedzialności za sytuację polityczną kraju.

"Odprawa posłów greckich" jest apelem poety do narodu, że katastrofie, która grozi państwu można jeszcze zapobiec. Należy tylko w porę zmienić swoje zachowanie. Kochanowski uważa, że każdy człowiek powinien być moralnie odpowiedzialny za losy państwa, w którym żyję, a jeśli tak nie będzie to "królestwo nierządne" ulegnie zagładzie i zniszczeniu.