Jan Kochanowski to najsłynniejszy pisarz polskiego renesans. W swej twórczości chętnie sięgał po wiele gatunków literackich. Do bardziej znanych należą fraszki. Fraszki należą do utworów o charakterze żartobliwym, często w formie wierszowanej poruszają tematy filozoficzne, miłosne, jak również refleksyjne. Nazwa pochodzi z języka włoskiego, a tłumaczy się jako żarcik, drobiazg. Fraszki autorstwa Jana Kochanowskiego tematycznie były związane z życiem człowieka, jego poglądami i ty, czego doświadczył. W pewnym sensie są wykładnikiem filozofii samego ich autora, stanowiska wobec własnej twórczości oraz refleksji na temat ludzkiej egzystencji.

Do najpopularniejszych fraszek autorstwa Jana Kochanowskiego należą: "Do gór i lasów" - utwór ten ma charakter autobiograficzny, w którym pojawiają się refleksje dotyczące losu ludzkiego. Kolejny utwór to "Na dom w Czarnolesie" - pojawia się tu odpowiedzieć na temat tego jak żyć, tym samym zachęca się człowieka do przyjęcia stoicyzmu wobec różnych kolei losu. Natomiast we fraszce "Na lipę" poznajemy rzeczywiste uroki życia na wsi, w harmonii z naturą (stąd obecność słynnej czarnoleskiej lipy). Fraszka refleksyjną jest utwór "Na zdrowie". Okazuje się, że zdrowie to najwyższe dobro, które możemy posiąść. Także utwór "O żywocie ludzkim" należy do refleksyjnych, w którym na pierwsze miejsce wyłania się przemijalność życia na ziemi. Fraszki tzw. autotematyczne to utwory zatytułowane: "Na fraszki" oraz "Ku Muzom". Natomiast o tematyce miłosnej jest utwór "Do miłości".

Fraszki autorstwa Jana Kochanowskiego to kunsztowne utwory, który przyniosły sławę i uznanie Kochanowskiego jako poety. Były wyrazem różnych tematów związanych z ludzką egzystencją.