Pieśń Jana Kochanowskiego pt. "Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie" adresowana jest do zwierzchników państwa, nawołująca ich do odpowiedzialnych rządów. Utwór ma charakter uniwersalny, odnosi się do wszystkich władców wszechczasów. Jest to pieśń o wielkiej odpowiedzialności władców za ich czyny i sposób rządzenia państwami. Władcy zajęli na ziemi "miejsce Boże" i przez Boga będą rozliczeni ze swej działalności. Pieśń zawiera też ostrzeżenie: "Przełożonych występy miasta zgubiły szerokie do gruntu carstwa zniszczyły".

Władca popełniając błąd ściąga na siebie większą karę niż zwykły człowiek, gdyż nie ma on dbać tylko o siebie, lecz odpowiada za dobro swoich poddanych. Powinien więc dbać o ich dobro, troszczyć się o nich. Władca szkodząc sobie, szkodzi też innym, natomiast zwykły człowiek odpowiada sam za siebie- nie bierze odpowiedzialności za innych.

Na rządzonych spoczywa większa odpowiedzialność niż na poddanych.. Władca przez złe podejmowanie decyzji może zgubić nie tylko siebie, ale cały naród.

Dobro publiczne jest ważniejsze niż dobro prywatne rządzącego.