Konspekt

"Bohaterowie dynamiczni - literackie obrazy przemiany i zadośćuczynienia za popełnione winy na podstawie wybranych dzieł literackich".

Plan Plan obraz niewielkiego obszaru Ziemi (np. miasta) wykonany na płaszczyźnie za pomocą kartograficznych symboli. Przy konstrukcji planów nie uwzględnia się krzywizny Ziemi, ponieważ ... Czytaj dalej Słownik geograficzny prezentacji maturalnej:

I. Wstęp.

II. Rozwinięcie tematu

1) Jacek Jacek M. Musierowicz Opium w rosole, bohater trzecioplanowy; kolega "Kreski"; LELUJKA.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Soplica (Adam Mickiewicz: "Pan Tadeusz")

a) grzeszna młodość Jacka

 • Zabójstwo Hrabiego Horeszki;
 • Małżeństwo z niekochaną kobietą (matką Tadeusza) w celu wymazania z pamięci ukochanej Ewy Horeszko.

b). Metamorfoza

- warchoł szlachecki Jacek Soplica przeobraża się w ubogiego mnicha i przybiera imię Ksiądz Robak

c).Zadośćuczynienie za popełnione błędy

 • celny strzał Księdza Robaka wymierzony w niedźwiedzia ratuje życie Jrabiego;
 • działalność emisaryjna na Litwie (przygotowywał grunt pod przyszłe powstanie);
 • czuwanie z oddali nad wychowaniem i edukacją Tadeusza;
 • załagodzenie sporu między rodzinami Sopliców i Horeszków (ostateczne pojednanie dokonuje się poprzez małżeństwo Tadeusza i Zosi);
 • udział w wielu bitwach (przez jakiś czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich był więziony jako wojenny jeniec);
 • uratowanie życia klucznikowi Gerwazemu.

d). Losy pośmiertne

 • rehabilitacja Jacka Soplicy przez Podkomorzego;
 • pośmiertne nadanie Jackowi przez Cesarza medalu Legii Honorowej.

2) Andrzej Andrzej T. Borowski Proszę państwa do gazu..., bohater główny; marynarz z Sewastopola. Brutalnie ciągnie za włosy na ciężarówkę kobietę, która wyrzekła się własnego dziecka
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Kmicic ( Henryk Henryk Pieśń o Rolandzie, bohater epizodyczny; bratanek Ryszarda Starego, jeden z doradców Karola.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Sienkiewicz: "Potop")

a) Grzeszna młodość

 • wspólna z kompanami zabawa Zabawa M. Hłasko Następny do raju, bohater drugoplanowy; przyjeżdża do bazy z Wandą, bo przysłała go partia, by skłaniał kierowców do pozostania i efektywniejszej pracy. Zabawa jeszcze wierzy w ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum polegająca na strzelaniu do obrazów, na których znajdowały się portrety przodków rodu Billewiczów;
 • rzeź i podpalenie osady Wołmontowic;
 • porwanie Oleńki Billewiczówny;
 • pogrom wiernych królowi chorągwi;
 • działania przynoszące szkodę Rzeczypospolitej

b). Metamorfoza

- Kmicic po zrozumieniu swoich błędów postanawia pod przybranym nazwiskiem Babinicz odpokutować swoje przewiny w stosunku do Ojczyzny oraz ukochanej Oleńki.

c) Zadośćuczynienie za popełnione grzechy

 • uratowanie pana Wołodyjowskiego, Onufrego Zagłoby, Jana oraz Stanisława Skrzetuskiego przed śmiercią;
 • porwanie zdrajcy ojczyzny - księcia Bogusława Radziwiłła (chciał przekazać go konfederatom);
 • przesłanie przez Rzędziana przestrogi dla Wołodyjowskiego;
 • uratowanie starosty Łuszczewskiego przed Szwedami;
 • udzielenie przestrogi panu Wołodyjowskiemu (za pośrednictwem Rzędziana);
 • ostrzeżenie przeora Augustyna Kordeckiego przed planowanym atakiem Szwedów na Jasnogórski klasztor;
 • szczególne zasługi podczas obrony Częstochowy (wysadzenie kolubryny oraz rozbicie armatniego pocisku);
 • eskortowanie króla Jana Kazimierza podczas jego podróży;
 • chronienie Jana Kazimierza przed niebezpieczeństwem, na jakie narażony był ze strony Szwedów;
 • uratowanie przyjaciela Soroki przed śmiercią na palu;
 • szczególne zasługi odniesione podczas bitew ze Szwedami oraz z wojskami księcia Bogusława Radziwiłła.

d). Formy publicznej rehabilitacji Andrzeja Kmicica

 • całkowita rehabilitacja ogłoszona publicznie przez króla (jako potwierdzenie i nagrodę za zasługi oddane przez Babinicza - Kmicica ojczyźnie Jan Kazimierz mianował go starostą w Upicie);
 • odpuszczenie grzechów przez Oleńkę (powieść kończy ich ślub).

3). Ludzie Ludzie J. R. R. Tolkien Hobbit, czyli tam i z powrotem, bohater zbiorowy; ludzie Trzeciej Epoki są zupełnie podobni do ludzi współczesnych. Tak jak dzisiaj zdarzają się wśród nich postacie ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Gór (Nieumarli): Tolkien, "Władca Pierścieni - powrót króla"

a). Grzeszna przeszłość

 • odmowa na wezwania Isildura, który nawoływał ich aby stawili się do walki z Sauronem.,

b). Metamorfoza

 • Klątwa rzucona na Ludzi Gór czyni ich Nieumarłymi.

c). Formy zadośćuczynienia:

 • Ofiarna i bohaterska walka o Gondor;
 • Wypełnienie przysięgi, jaką złożyli dużo wcześniej.

d). Wynagrodzenie za ich postawę

- nagrodą jest umożliwienie Nieumarłym wiecznego spoczynku.

4. Święty Paweł - " Pismo Pismo układ znaków graficznych pozwalających zapisać strumień mowy. Pismo ukształtowało się znacznie później niż język, prawdopodobnie ok. 5000-6000 lat temu. Najpierw powstało pismo rysunkowe ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich Święte"

a). Grzeszna młodość

 • czynny udział w prześladowaniach Chrześcijan;
 • współudział w kamienowaniu Świętego Szczepana;
 • wtrącanie do więzień mężczyzn i kobiet wyznających wiarę chrześcijańską;
 • skazywanie wielu ludzi potem uznanych za Świętych Męczenników na karę śmierci.

b). Metamorfoza

- przełomowy moment w życiu Szawła to objawienie mu się Zmartwychwstałego Chrystusa w drodze do Damaszku (Chrystus nakazał mu wówczas przyjęcie chrztu świętego ); od tej pory Szaweł przyjął imię Pawła

i stał się jednym z dwunastu apostołów).

c). Formy zadośćuczynienia

 • głoszenie Dobrej Nowiny w Damaszku;
 • przeobrażenie się w Apostoła Narodów ( trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
  W różnych kulturach liczbę ...
  Czytaj dalej Słownik symboli literackich
  wyprawy misyjne);
 • uwolnienie opętanej przez złe duchy kobiety;
 • przywiezienie darów dla najbiedniejszych do jerozolimskiego Kościoła;
 • pisanie listów apostolskich (adresatami byli m.in. Efezjanie, Filipianie, Galatowie).

d). wynagrodzenie za krzewienie wiary chrześcijańskiej

- Święty Paweł został zaliczony w poczet Świętych.

5) Julia Julia G. Orwell Rok 1984, bohaterka główna; pracownica Pornoseku, sekcji Departamentu Literatury, członkini Młodzieżowej Ligi Antyseksualnej, młoda kobieta o bogatym doświadczeniu erotycznym
...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
i Winston Smith (G. Orwell: "Rok 1984").

- Etapy przemiany bohaterów w wolnych ludzi -

a). Początkowy stan Stan w okresie feudalizmu była to zamknięta grupa społeczna posiadająca jednakową pozycję prawną w państwie (duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo, chłopi). Przynależność do stanu ... Czytaj dalej Słownik historyczny rzeczy

 • egzystencja bohaterów całkowicie podporządkowana Partii.

b). Metamorfoza

 • momentem przełomowym dla Winstona Smitha jest poznanie Julii.

c). Zadośćuczynienie (mające na celu przede wszystkim odzyskanie własnej godności i szacunku do samego siebie)

 • prowadzenie dziennika przez Winstona;
 • sięgnięcie przez bohaterów po "zakazany owoc" (jest to miłość);
 • korzystanie z zakazanych artykułów spożywczych;
 • "myślozbrodnie";
 • przynależność do Bractwa;
 • wspólne łamanie kodeksu partyjnego.

d). Wynagrodzenie za prezentowaną postawę

 • możliwość bycia wolnym człowiekiem.

- Etapy przemiany bohaterów w ludzi Partii -

a). Punkt wyjścia

- Winston i Julia - wolnymi ludźmi.

b). Metamorfoza

 • Przyznanie się Julii i Smitha do grzechów (Partia wymogła to na bohaterach stosując wobec nich tortury).

c). Próby odkupienia grzechów popełnionych wobec Partii)

 • dopuszczenie się przez Winstona zdrady na Julii ;
 • wiara, miłość i bezwzględne posłuszeństwo okazywane przez bohaterów Wielkiemu Bratu.

d). Forma wynagrodzenia

 • nagrodą ma być upragniona kula.

6). Lord Jim (tytułowy bohater Bohater S. Mrożek Rewolucja, jedyny bohater opowiadania i narrator.
Wygląd: Brak jakichkolwiek informacji o tym, kim jest postać, jak się nazywa, gdzie mieszka, jak wygląda. To jakiś człowiek, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
powieści Josepha Conrada)

a). Grzeszna przeszłość:

 • opuszczenie Patny przez załogę statku i porzucenie pasażerów;
 • naruszenie marynarskiego kodeksu moralnego (członkowie załogi powinni myśleć o swoim ocaleniu na końcu, dopiero wówczas, gdy wszyscy pasażerowie są bezpieczni);

b). Metamorfoza

 • Wyrzuty sumienia nie pozwalają bohaterowi na spokojne życie.

c) Zadośćuczynienie

 • oddanie się Jima w ręce sprawiedliwości;
 • zapewnienie pokoju wśród mieszkańców Patusanu;
 • dowództwo nad walkami toczonymi o okolicę Patusanu, które znalazły się w niebezpieczeństwie.

d). Wynagrodzenie za dokonane czyny

- odzyskanie (jednak nie do końca) spokojnego sumienia i honoru.

7. Faust (tytułowy bohater dzieła J. W. Goethego)

a). Przeszłość Fausta

 • podpisanie paktu z Mefistofelesem (oddanie duszy w zamian za usługi diabła i wieczną młodość);
 • zabójstwo dokonane na bracie Małgorzaty;
 • uwiedzenie Małgorzaty i sprowadzenie jej na grzeszna drogę

b). Metamorfoza

- próby odkrycia tajemnic świata

c). Formy zadośćuczynienia

 • założenie osady na ziemi, którą niegdyś pokrywało morze;
 • umożliwienie Małgorzacie wydostania się z więzienia (bohaterka nie skorzystała z tej szansy);
 • próba przysłużenia się ludzkości.

d). Wynagrodzenie za metamorfozę, jaką przeszedł Faust

 • ostateczne zbawienie.

8). Chilon (Henryk Sienkiewicz: "Quo Vadis").

a). Grzeszne czyny

 • czynny udział w prześladowaniach i szpiegowaniu osób należących do gminy chrześcijańskiej;
 • zdradzenie cesarzowi miejsca pobytu Chrześcijan (co doprowadziło do masowego pogromu wyznawców Chrystusa).

b). Metamorfoza

 • zmiana toku myślenia i nawrócenie na chrześcijaństwo.

c). Formy zadośćuczynienia za popełnione grzechy

 • wyznanie grzechów Świętemu Piotrowi;
 • wyrażenie sprzeciwu wobec postępowania Nerona i odmowa odrzucenia nowej wiary (Chilon zostaje za to ukarany obcięciem języka);
 • publiczne wyznanie win przed Chrześcijanami oraz prośba o wybaczenie;
 • męczeństwo (śmierć krzyżowa w Koloseum podczas igrzysk).

d). Wynagrodzenie

- odpuszczenie grzechów.

III. Bibliografia

a). Bibliografia Bibliografia spis książek, druków, artykułów itp. uporządkowany alfabetycznie, chronologicznie, tematycznie, zawierający podstawowe dane o każdej z wymienionych pozycji, nauka o książce, opisująca ... Czytaj dalej Słownik wyrazów obcych podmiotowa

 1. Joseph Conrad, "Lord Jim", Wydawnictwo Kama, Warszawa, 1998.
 2. Johann Wolfgang Goethe, "Faust", Wydawnictwo "Siedmiogród", Wrocław, 1997.
 3. Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1989.
 4. George Orwell, "Rok 1984", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1998.
 5. "Pismo Święte", Wydawnictwo Pallotinum, wydanie czwarte, Poznań - Warszawa, 1989.
 6. Henryk Sienkiewicz, "Quo Vadis", Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2000.
 7. Henryk Sienkiewicz, "Potop", Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2001.
 8. J. R. R. Tolkien, "Władca Pierścieni - Powrót Króla", Prószyński i Spółka, Wydawnictwo s. c., Poznań, 2001.

b). Bibliografia przedmiotowa

 1. Anna Anna A. Domańska Paziowie króla Zygmunta, bohaterka epizodyczna; królewna, sierota po Barbarze Zapolyi. Zmarła w wieku 4 lat.
  Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
  Cisak, Maria Maria Z. Krasiński Nie-boska komedia, bohaterka epizodyczna; żona Henryka, kobieta wierna, kochająca. Jest to osoba przeciętna, najważniejsza dla niej jest rodzina i miłość. Nie rozumie męża, jej ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Żbik, "Słownik Encyklopedyczny - Literatura Powszechna", Wydawnictwo Europa, Warszawa, 1999.
 2. Jacek Inglot, "Poznaj Sienkiewicza", Wydawnictwo Astrum, Wrocław ,1997.
 3. B. Kocówna, "Lord Jim Josepha Conrada", Warszawa, 1969.
 4. Z. Najder, "Conrad, a idea honoru", Warszawa, 1974.
 5. Dominique Szenes, "Najsławniejsze powieści literatury światowej", Wydawnictwo Opus, Łódź,1994.
 6. Zygmunt Zygmunt P. Calderon Życie snem, bohater główny; syn Bazylego, króla Polski. Przed narodzinami Zygmunta Bazyli dowiaduje się z przepowiedni, że jego potomek będzie okrutnym tyranem. Wpada na pomysł ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum Wisowski, "Romantyzm", Gdańsk, 1987.
 7. Stefan Zabierowski, "Jak czytać Lorda Jima", Wydawnictwo Książnica, Warszawa, 1997.
 8. Władysław Zawistowski, "Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza", Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk, 1999.