Konspekt

"Bohaterowie dynamiczni - literackie obrazy przemiany i zadośćuczynienia za popełnione winy na podstawie wybranych dzieł literackich".

Plan prezentacji maturalnej:

I. Wstęp.

II. Rozwinięcie tematu

1) Jacek Soplica (Adam Mickiewicz: "Pan Tadeusz")

a) grzeszna młodość Jacka

 • Zabójstwo Hrabiego Horeszki;
 • Małżeństwo z niekochaną kobietą (matką Tadeusza) w celu wymazania z pamięci ukochanej Ewy Horeszko.

b). Metamorfoza

- warchoł szlachecki Jacek Soplica przeobraża się w ubogiego mnicha i przybiera imię Ksiądz Robak

c).Zadośćuczynienie za popełnione błędy

 • celny strzał Księdza Robaka wymierzony w niedźwiedzia ratuje życie Jrabiego;
 • działalność emisaryjna na Litwie (przygotowywał grunt pod przyszłe powstanie);
 • czuwanie z oddali nad wychowaniem i edukacją Tadeusza;
 • załagodzenie sporu między rodzinami Sopliców i Horeszków (ostateczne pojednanie dokonuje się poprzez małżeństwo Tadeusza i Zosi);
 • udział w wielu bitwach (przez jakiś czas był więziony jako wojenny jeniec);
 • uratowanie życia klucznikowi Gerwazemu.

d). Losy pośmiertne

 • rehabilitacja Jacka Soplicy przez Podkomorzego;
 • pośmiertne nadanie Jackowi przez Cesarza medalu Legii Honorowej.

2) Andrzej Kmicic (Henryk Sienkiewicz: "Potop")

a) Grzeszna młodość

 • wspólna z kompanami zabawa polegająca na strzelaniu do obrazów, na których znajdowały się portrety przodków rodu Billewiczów;
 • rzeź i podpalenie osady Wołmontowic;
 • porwanie Oleńki Billewiczówny;
 • pogrom wiernych królowi chorągwi;
 • działania przynoszące szkodę Rzeczypospolitej

b). Metamorfoza

- Kmicic po zrozumieniu swoich błędów postanawia pod przybranym nazwiskiem Babinicz odpokutować swoje przewiny w stosunku do Ojczyzny oraz ukochanej Oleńki.

c) Zadośćuczynienie za popełnione grzechy

 • uratowanie pana Wołodyjowskiego, Onufrego Zagłoby, Jana oraz Stanisława Skrzetuskiego przed śmiercią;
 • porwanie zdrajcy ojczyzny - księcia Bogusława Radziwiłła (chciał przekazać go konfederatom);
 • przesłanie przez Rzędziana przestrogi dla Wołodyjowskiego;
 • uratowanie starosty Łuszczewskiego przed Szwedami;
 • udzielenie przestrogi panu Wołodyjowskiemu (za pośrednictwem Rzędziana);
 • ostrzeżenie przeora Augustyna Kordeckiego przed planowanym atakiem Szwedów na Jasnogórski klasztor;
 • szczególne zasługi podczas obrony Częstochowy (wysadzenie kolubryny oraz rozbicie armatniego pocisku);
 • eskortowanie króla Jana Kazimierza podczas jego podróży;
 • chronienie Jana Kazimierza przed niebezpieczeństwem, na jakie narażony był ze strony Szwedów;
 • uratowanie przyjaciela Soroki przed śmiercią na palu;
 • szczególne zasługi odniesione podczas bitew ze Szwedami oraz z wojskami księcia Bogusława Radziwiłła.

d). Formy publicznej rehabilitacji Andrzeja Kmicica

 • całkowita rehabilitacja ogłoszona publicznie przez króla (jako potwierdzenie i nagrodę za zasługi oddane przez Babinicza - Kmicica ojczyźnie Jan Kazimierz mianował go starostą w Upicie);
 • odpuszczenie grzechów przez Oleńkę (powieść kończy ich ślub).

3). Ludzie Gór (Nieumarli): Tolkien, "Władca Pierścieni - powrót króla"

a). Grzeszna przeszłość

 • odmowa na wezwania Isildura, który nawoływał ich aby stawili się do walki z Sauronem.,

b). Metamorfoza

 • Klątwa rzucona na Ludzi Gór czyni ich Nieumarłymi.

c). Formy zadośćuczynienia:

 • Ofiarna i bohaterska walka o Gondor;
 • Wypełnienie przysięgi, jaką złożyli dużo wcześniej.

d). Wynagrodzenie za ich postawę

- nagrodą jest umożliwienie Nieumarłym wiecznego spoczynku.

4. Święty Paweł - "Pismo Święte"

a). Grzeszna młodość

 • czynny udział w prześladowaniach Chrześcijan;
 • współudział w kamienowaniu Świętego Szczepana;
 • wtrącanie do więzień mężczyzn i kobiet wyznających wiarę chrześcijańską;
 • skazywanie wielu ludzi potem uznanych za Świętych Męczenników na karę śmierci.

b). Metamorfoza

- przełomowy moment w życiu Szawła to objawienie mu się Zmartwychwstałego Chrystusa w drodze do Damaszku (Chrystus nakazał mu wówczas przyjęcie chrztu świętego ); od tej pory Szaweł przyjął imię Pawła

i stał się jednym z dwunastu apostołów).

c). Formy zadośćuczynienia

 • głoszenie Dobrej Nowiny w Damaszku;
 • przeobrażenie się w Apostoła Narodów (trzy wyprawy misyjne);
 • uwolnienie opętanej przez złe duchy kobiety;
 • przywiezienie darów dla najbiedniejszych do jerozolimskiego Kościoła;
 • pisanie listów apostolskich (adresatami byli m.in. Efezjanie, Filipianie, Galatowie).

d). wynagrodzenie za krzewienie wiary chrześcijańskiej

- Święty Paweł został zaliczony w poczet Świętych.

5) Julia i Winston Smith (G. Orwell: "Rok 1984").

- Etapy przemiany bohaterów w wolnych ludzi -

a). Początkowy stan rzeczy

 • egzystencja bohaterów całkowicie podporządkowana Partii.

b). Metamorfoza

 • momentem przełomowym dla Winstona Smitha jest poznanie Julii.

c). Zadośćuczynienie (mające na celu przede wszystkim odzyskanie własnej godności i szacunku do samego siebie)

 • prowadzenie dziennika przez Winstona;
 • sięgnięcie przez bohaterów po "zakazany owoc" (jest to miłość);
 • korzystanie z zakazanych artykułów spożywczych;
 • "myślozbrodnie";
 • przynależność do Bractwa;
 • wspólne łamanie kodeksu partyjnego.

d). Wynagrodzenie za prezentowaną postawę

 • możliwość bycia wolnym człowiekiem.

- Etapy przemiany bohaterów w ludzi Partii -

a). Punkt wyjścia

- Winston i Julia - wolnymi ludźmi.

b). Metamorfoza

 • Przyznanie się Julii i Smitha do grzechów (Partia wymogła to na bohaterach stosując wobec nich tortury).

c). Próby odkupienia grzechów popełnionych wobec Partii)

 • dopuszczenie się przez Winstona zdrady na Julii ;
 • wiara, miłość i bezwzględne posłuszeństwo okazywane przez bohaterów Wielkiemu Bratu.

d). Forma wynagrodzenia

 • nagrodą ma być upragniona kula.

6). Lord Jim (tytułowy bohater powieści Josepha Conrada)

a). Grzeszna przeszłość:

 • opuszczenie Patny przez załogę statku i porzucenie pasażerów;
 • naruszenie marynarskiego kodeksu moralnego (członkowie załogi powinni myśleć o swoim ocaleniu na końcu, dopiero wówczas, gdy wszyscy pasażerowie są bezpieczni);

b). Metamorfoza

 • Wyrzuty sumienia nie pozwalają bohaterowi na spokojne życie.

c) Zadośćuczynienie

 • oddanie się Jima w ręce sprawiedliwości;
 • zapewnienie pokoju wśród mieszkańców Patusanu;
 • dowództwo nad walkami toczonymi o okolicę Patusanu, które znalazły się w niebezpieczeństwie.

d). Wynagrodzenie za dokonane czyny

- odzyskanie (jednak nie do końca) spokojnego sumienia i honoru.

7. Faust (tytułowy bohater dzieła J. W. Goethego)

a). Przeszłość Fausta

 • podpisanie paktu z Mefistofelesem (oddanie duszy w zamian za usługi diabła i wieczną młodość);
 • zabójstwo dokonane na bracie Małgorzaty;
 • uwiedzenie Małgorzaty i sprowadzenie jej na grzeszna drogę

b). Metamorfoza

- próby odkrycia tajemnic świata

c). Formy zadośćuczynienia

 • założenie osady na ziemi, którą niegdyś pokrywało morze;
 • umożliwienie Małgorzacie wydostania się z więzienia (bohaterka nie skorzystała z tej szansy);
 • próba przysłużenia się ludzkości.

d). Wynagrodzenie za metamorfozę, jaką przeszedł Faust

 • ostateczne zbawienie.

8). Chilon (Henryk Sienkiewicz: "Quo Vadis").

a). Grzeszne czyny

 • czynny udział w prześladowaniach i szpiegowaniu osób należących do gminy chrześcijańskiej;
 • zdradzenie cesarzowi miejsca pobytu Chrześcijan (co doprowadziło do masowego pogromu wyznawców Chrystusa).

b). Metamorfoza

 • zmiana toku myślenia i nawrócenie na chrześcijaństwo.

c). Formy zadośćuczynienia za popełnione grzechy

 • wyznanie grzechów Świętemu Piotrowi;
 • wyrażenie sprzeciwu wobec postępowania Nerona i odmowa odrzucenia nowej wiary (Chilon zostaje za to ukarany obcięciem języka);
 • publiczne wyznanie win przed Chrześcijanami oraz prośba o wybaczenie;
 • męczeństwo (śmierć krzyżowa w Koloseum podczas igrzysk).

d). Wynagrodzenie

- odpuszczenie grzechów.

III. Bibliografia

a). Bibliografia podmiotowa

 1. Joseph Conrad, "Lord Jim", Wydawnictwo Kama, Warszawa, 1998.
 2. Johann Wolfgang Goethe, "Faust", Wydawnictwo "Siedmiogród", Wrocław, 1997.
 3. Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz", Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1989.
 4. George Orwell, "Rok 1984", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1998.
 5. "Pismo Święte", Wydawnictwo Pallotinum, wydanie czwarte, Poznań - Warszawa, 1989.
 6. Henryk Sienkiewicz, "Quo Vadis", Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2000.
 7. Henryk Sienkiewicz, "Potop", Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków, 2001.
 8. J. R. R. Tolkien, "Władca Pierścieni - Powrót Króla", Prószyński i Spółka, Wydawnictwo s. c., Poznań, 2001.

b). Bibliografia przedmiotowa

 1. Anna Cisak, Maria Żbik, "Słownik Encyklopedyczny - Literatura Powszechna", Wydawnictwo Europa, Warszawa, 1999.
 2. Jacek Inglot, "Poznaj Sienkiewicza", Wydawnictwo Astrum, Wrocław ,1997.
 3. B. Kocówna, "Lord Jim Josepha Conrada", Warszawa, 1969.
 4. Z. Najder, "Conrad, a idea honoru", Warszawa, 1974.
 5. Dominique Szenes, "Najsławniejsze powieści literatury światowej", Wydawnictwo Opus, Łódź,1994.
 6. Zygmunt Wisowski, "Romantyzm", Gdańsk, 1987.
 7. Stefan Zabierowski, "Jak czytać Lorda Jima", Wydawnictwo Książnica, Warszawa, 1997.
 8. Władysław Zawistowski, "Kto jest kim w Trylogii Henryka Sienkiewicza", Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk, 1999.