Według Małej encyklopedii kultury antycznej heros był to: zwykle potomek boga i śmiertelnej matki i przez to pośrednik w stosunkach między bogami a ludźmi, odznaczający się siłą i dzielnością, dokonujących sławnych czynów, najczęściej dla dobra ludzi. Herosi tępili groźne potwory, uśmiercali zbrodniarzy, zakładali miasta, opiekowali się rodami królów i książąt. Bohaterowie byli czczeni po śmierci, tak jak bóstwa. Do najsławniejszych starożytnych herosów należeli między innymi: Herakles, Orfeusz, Jazon, Perseusz, Kastor, Syzyf, Kadmos. Na grobach bohaterów wznoszono ołtarze, świątynie lub kurhany. Składano dla nich ofiary. Starożytni wierzyli, że w zamian za cześć herosi opiekują się miastami podczas wojny, kataklizmów, zarazy czy innych zagrożeń.

Herosi charakterystyczni byli także dla kręgu kultury judaistycznej. Stary Testament opisuje mężne czyny bohaterów takich jak Samson - niezwykle mężny młodzieniec, posiadający długie włosy - tajemnicę swej nadludzkiej siły, a także Dawid, który posturą nie przypominał herosa, jednak za pomocą sprytu i przebiegłości potrafił odnaleźć słaby punkt Goliata i pokonać olbrzymiego przeciwnika.

W dzisiejszych czasach również żyją pośród nas herosi, jednak ich siła nie polega jedynie na sile mięśni. Współcześni bohaterowie wydają się być wyznawcami maksymy: Plus ratio quam vis, czyli: Więcej znaczy rozum niźli siła. Są to bowiem ludzie, którzy posiadają niezwykłą siłę charakteru, pozwalającą im walczyć o prawa dla ludzi potrzebujących, dotkniętych nieszczęściem. Dzisiejsi herosi bowiem, tak jak ich starożytni poprzednicy, pomagają ludziom, którzy tego potrzebują. We współczesnym świecie herosi także brali udział w wojnach, walczyli w obronie ojczyzny i dla potomnych.

Współczesnym herosem był Adam Chmielowski, który poświecił swoją karierę malarską na rzecz pomocy ubogim. Został zakonnikiem - Bratem Albertem. Założył zgromadzenia zakonne - albertynów

i albertynek. Zakładał w Galicji przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku schroniska i towarzystwa pomocy bezdomnym i ubogim. Jan Paweł II kanonizował go w 1989 roku. W Krakowie do dzisiaj istnieje Towarzystwo Pomocy Brata Alberta, które zajmuje się działalnością charytatywną. Przede wszystkim organizuje wydawanie posiłków bezdomnym ludziom. Wiele instytucji charytatywnych, hospicjów, domów samotnej matki czy domów dziecka uczyniło swym patronem Brata Alberta.

Kolejną osobą, w pełni zasługującą na miano herosa, był Janusz Korczak. Był on lekarzem. Słynął

z tego, że przed wojną za darmo leczył i opiekował się bezdomnymi i biednymi dziećmi. Pełnił też funkcję dyrektora Domu Sierot. W czasie Drugiej Wojny Światowej, w warszawskim gettcie, opiekował się żydowskimi dziećmi. Pomimo tego, że miał możliwość wydostania się z getta i uniknięcia śmierci, pozostał ze swymi podopiecznymi do końca i zginął wraz z nimi.

W czasie wojny młodzi ludzie, nazwani później Pokoleniem Kolumbów, poświęcili swe życie dla ojczyzny. Dlatego także zasługują na to by nazwać ich współczesnymi bohaterami. Poetami i pisarzami, należącymi do Pokolenia Kolumbów byli między innymi: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Borowski, Tadeusz Gajcy czy Tadeusz Różewicz. Należało do niego także wielu bezimiennych młodych ludzi. Niektórzy z nich byli członkami organizacji Szare Szeregi czy Armii Krajowej. Ich działalność i bohaterska postawa została ukazana w książce Aleksandra Kamińskiego Kamienie na szaniec.

Współczesnymi bohaterami są także ludzie, którzy walczyli i wolność i powszechną tolerancję. Jednym z nich jest laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent Polski Lech Wałęsa. Jest on uważany na całym świecie za symbol walki o wolność z reżimem totalitarnym. Natomiast organizacja związków zawodowych "Solidarność", którą współtworzył, również stała się symbolem walki o prawo do wolności każdego człowieka.

Papież Jan Paweł II także uważany jest za symbol, związany z wydarzeniami 1989 roku, a także za propagatora porozumienia i tolerancji pomiędzy kulturami i religiami na całym świecie.

Za współczesnych bohaterów można uznać także ludzi, którzy narażają swoje zdrowie,

a niejednokrotnie życie by przeciwstawiać się plagom XX i XXI stulecia. Walczą z głodem, niewolnictwem, wyzyskiem a także niosą pomoc poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych i kataklizmów. Często pozostają bezimienni. Należy zatem docenić ich ofiarną i heroiczną postawę. Wolontariuszem jest bowiem ktoś, kto pomaga bezinteresownie i nie czerpie żadnych korzyści materialnej ze swej działalności.

W Polsce bardzo dużą popularnością i uznaniem wśród społeczeństwa cieszy się akcja charytatywna zapoczątkowana przez Jurka Owsiaka. Nosi ona nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdego roku w okresie zimowym organizowana jest w całym kraju i wśród polonii na całym świecie, zbiórka pieniędzy na rzecz pomocy potrzebującym, którymi są przede wszystkim dzieci. Za uzbieraną kwotę kupowany jest sprzęt medyczny do placówek i szpitali.

Drugą organizacją charytatywną jest Polska Akcja Humanitarna, którą zarządza Janina Ochojska. Organizacja ta zajmuje się wolontariatem. Pomaga poszkodowanym ludziom na całym świecie i w Polsce. Organizuje zbiórki żywności, lekarstw i środków czystości. Polska Akcja Humanitarna bardzo prężnie działała podczas powodzi, która nawiedzała Polskę przez ostatnie kilka lat.

Reasumując. Uważam, że na miano współczesnych bohaterów zasługują ludzie, którzy wbrew przeciwnościom i pomijając osobiste korzyści, starają się nieść ulgę i skutecznie pomagają ludziom, których dotknęło nieszczęście, choroba, głód czy klęska żywiołowa. Narażają swoje zdrowie i życie by nieść pomoc. Uważam, że jest to postawa niezwykle szlachetna i godna naśladowania. Wielu wolontariuszy, jak to już zostało wspomniane pozostanie na zawsze bezimiennych. Jednak uważam, że ludzie, którym oni pomogli będą o nich pamiętać na zawsze.