Wielu historyków literatury często zadaje sobie pytanie postawione w temacie. Wydaje mi się, że można znaleźć podobieństwa w twórczości naszego wieszcza Adama Mickiewicza oraz noblisty Czesława Miłosza. W swojej pracy postaram się udowodnić moją tezę na przykładach dwóch dzieł: "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza oraz "Doliny Issy" Czesława Miłosza.

Pierwszym moim argumentem jest fakt, że obaj twórcy pochodzili z Litwy, która była dla nich krajem rodzinnym. W swoich dziełach obaj poeci opisywali Litwę. Adam Mickiewicz nawiązał do swojej ojczyzny w "Panu Tadeuszu" zwracają się do niej w słowach: "Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie". Podobnie opisywał ją Czesław Miłosz w "Dolinie Issy". W utworze tym zaprezentował Litwę, jako kraj dzieciństwa i był nią absolutnie zafascynowany. Zarówno Mickiewicz jak i Miłosz w swoich dziełach nie pominęli opisów krajobrazów ukochanej ojczyzny.

Kolejnym argumentem jest to, że obaj poeci wyrażają w swoich dziełach uczucia bohaterów, ich relacje, przyrodę. Obaj twórcy są w swoim fachu mistrzami, a ich czytelnicy po dziś dzień zachwycają się nad ich kunsztem słowa i formy. Soplicowo, które przedstawił Adam Mickiewicz, jest centrum polskości. Jest to świat szczęśliwości, miejsce w którym tradycja wiąże się z myślami o przeszłości Polski. Czesław Miłosz natomiast podobnie jak wielki polski romantyk opisuje sytuację narodową i społeczną w niepodległej Litwie. Poeta dodatkowo wzbogaca dzieje Tomasza Surkonta opisami przyrody. Podobnie jak w "Panu Tadeuszu" mamy tutaj do czynienia ze światem, który Miłosz poznał z własnego doświadczenia.

Ostatnim moim argumentem jest fakt, że obu poetów do tej pory czyta się z ogromną chęcią. Wielokrotnie przecież porównuje się twórczość tych dwóch wspaniałych poetów, którzy oddali swoimi dziełami hołd ukochanej ojczyźnie. Dzięki Mickiewiczowi poznajemy przecież historię ostatniego zajazdu na Litwie, a Miłosz ukazuje nam kraj swojego dzieciństwa w baśniowej oprawie. Miłosza i Mickiewicza czyta się bardzo chętnie również ze względu na fakt, że oba utwory zostały napisane pięknym, godnym podziwu językiem.

Myślę, że przytoczone argumenty wystarczą, by stwierdzić, że w twórczości Miłosza i Mickiewicza można znaleźć wiele podobieństw.