Koncepcje i poglądy, którymi kierowali się twórcy piszący w okresie antyku wydają się być obce od zasad jakimi kierował się Szekspir. Jego twórczość pełna jest od nowatorskich, jak na tamte czasy, pomysłów. Nie tylko zerwał on z podstawową zasadą trzech jedności (miejsca, czasu, akcji), ale również wyróżniały go poglądy dotyczące człowieka i jego życia. "Magbet" jest doskonałym przykładem jak bardzo człowiek jest zagmatwany i zależny od czasu i historii w jakiej żyje. Człowiek nie może wyzbyć się poczucia, że jest wolny i niczym nie skrępowany, ponieważ zawsze musi się liczyć z zasadami jakie panują w danym czasie - uwarunkowaniami historycznymi i społecznymi.

Główny bohater dramatu - Magbet - początkowo prezentuje się jako człowiek, któremu los wydaje się sprzyjać. Panujący król lubi go i szanuje. Ale w Magbecie budzi się chęć do bycia wielkim. Pragnie sam być władcą. Jego zamiary spotykają się także z akceptacją ze strony jego żony, która od tego czasu będzie go namawiała do przejęcia rządów. Okazuje się, że aby zrealizować swoje zamiary posuwa się do najstraszniej rzeczy na świecie - zabija króla, który stoi mu na drodze do tronu. Na tym niestety nie koniec. Targany wciąż coraz to większymi wyrzutami sumienia, nie jest w stanie obronić się przed każdą następną zbrodnią. Zabija każdego, kto jego zdaniem mógł być świadkiem mordu króla. Posuwa się w tym tak daleko, iż można podejrzewać jego obłęd. Magbet jest niewątpliwie tragiczną postacią.

Człowiek nowożytny wydaje się być zupełnie inny od ludzi antycznych, gdyż na początku swego postępowania zawsze ma jakiś wybór, który jego wolna wola umożliwia mu wybrać. Człowiek antyku od początku swego życia zawsze był już na coś skazany. Bohater przedstawiony przez Szekspira, ma co prawda własną możliwość wyboru, ale jego błędne decyzje również doprowadzają go do strasznych konsekwencji. Magbet początkowo wybiera zabójstwo (gdyż wydaje się być najłatwiejszą drogą zdobycia władzy", ale później sam zostaje zniszczony przez to, iż zmuszony był do ciągłych morderstw. Mając kiedyś wolną wolę, teraz musi zapłacić za wyrządzone krzywdy i zło. Magbet to człowiek, który zlekceważył zasady moralne i etyczne, a w konsekwencji musi za to zapłacić najwyższą cenę - utratę zdrowia psychicznego, spokoju i godności.