Juliusz Słowacki (1809-1847) urodzony w Krzemieńcu, zmarł w Paryżu. Ukończył studia na Uniwersytecie Wileńskim. Został emisariuszem (osoba przewożąca tajne dokumenty) Rządu Jedności Narodowej w Londynie. Ważnym wydarzeniem dla romantyków było powstanie listopadowe w 1831 roku, w którym Słowacki nie wziął udziału przez co miał wyrzuty sumienia i spłacił ten dług swoimi utworami.

Najważniejsze utwory: „Balladyna”, „Kordian”, „Ojciec zadżumionych”, „ Król Duch”, „Listy do matki”, „Testament mój”, „Hymn o zachodzie słońca” („Smutno mi Boże”), „Rozłączenie”.