Na początku książki mamy napisane, że czas i miejsce akcji to ,, za czasów bajecznych koło jeziora Gopła. ''