W dziełach z zakresu filozofii, literatury, malarstwa widać, jakie wartości były ważne dla ludzi, żyjących w tamtym okresie. Niestety do dzisiejszych czasów nie przetrwały wszystkie cenne zabytki, które mogłyby być dla nas kopalnią wiedzy. Dlatego jesteśmy ograniczeni tylko do małej ilości znanych tekstów.

W demokratycznej Grecji bardzo rozwinęły się takie nauki jak filozofia, czy etyka. Były one związane ze światem wartości, który mógł sobie wypracować każdy obywatel. W starożytnej Grecji bardzo powszechne było rozstrzyganie wszystkich konfliktów na drodze dyskusji społecznej. W takich wiecach, które odbywały się na głównym placu miejskim, uczestniczyli wszyscy obywatele. To sprawiło, że bardzo szybko rozwinęła się tam tolerancja, wraz z nią szeroko pojęta kultura społeczna na bardzo wysokim poziomie.

Dla Greków bardzo ważne było utrzymanie harmonii ciała i umysłu. Sądzili oni, że idealnym rozwiązaniem jest piękno, zdrowie, sprawność fizyczna dla ciała oraz jasność i niezależność myśli. Dlatego też przedstawiali oni swoich bogów jako idealnych - nie mieli oni wad, byli młodzi i sprytni. Widać to w eposach - "Iliadzie" i "Odysei", a także w dziełach rzeźbiarskich, malarskich. Zabytkami są także naczynia użytkowe - dzbany, urny i obrazy ścienne. Wspaniałym przykładem doskonałego ciała ludzkiego jest "Dyskobol" Mylona: "Ten młodzieniec będzie modelem dla postaci bogów, ale wejdzie też do sztuki sam jako: atleta, dyskobol, biegacz, równy bogom dzięki swej fizycznej urodzie, godnej uwielbienia i posągu." O harmonii mówili także myśliciele; zdaniem Demokryta: "Najwyższym dobrem jest zadowolenie a środkiem pozyskania go rozum.". "Zadowolenie jest to stan harmonii ciszy i spokoju ducha. Osiąga się go przez umiar"

Bardzo wiele ciekawych i potrzebnych informacji o kulturze i obyczajach w starożytnej Grecji można dowiedzieć się z książki Normana Davisa pt. "Europa". Autor pisze o ich życiu codziennym, które było wypełnione zabawą, ucztami, zawodami sportowymi. Najbardziej idealne było: "życie krótkie, lecz wypełnione bohaterskimi czynami, i gdy ginie w kwiecie wieku, zapewnia sobie wieczna sławę "pięknej śmierci" i nieprzemijającą pamięć".

W starożytnej Grecji bardzo popularne stało się tworzenie tzw. ośrodków naukowych, czyli miejsc, w których zbierali się filozofowie i dyskutowali ze sobą, pisali swe dzieła. Tak powstała akademia. Dzięki takim formom miasta rozwijały się także w innych dziedzinach, takich jak gospodarka, wojsko, społeczeństwo.

W polis greckich bardzo prężnie rozwijał się kult religijny. Widać to było zwłaszcza w dużej liczbie ofiar, które składali wierni swoim bogom. Wyrazem bogobojności było również wznoszenie świątyń, które powoli stawały się ośrodkami; odbywały się tam uroczystości; tak było np. w Świątyni Apollona w Delfach, na Akropolu, Panteonie, Świątyni Artemidy w Efezie. W Grecji bardzo wysoko cenili życie artystyczne; sztuka była nieodzownym elementem tej bogatej kultury.

Jeszcze jednym składnikiem życia w starożytnej Grecji stał się teatr. Stał się on areną, na której Grecy przekazywali bardzo ważne prawdy o życiu. Teatr spełniał się na polu religijnym, edukacyjnym, politycznym. Przedstawiano na jego arenie bardzo istotne problemy egzystencjalne, które dotyczyły życia na ziemi; podejmowały zagadnienia ludzkiego charakteru.

Jak widać na powyższych przykładach kultura starożytnej Grecji we wszystkich swoich aspektach jest bardzo uniwersalna. Zawiera w sobie bardzo dużo treści i przekazów, które są dla naszej kultury fundamentalne. Świadczy o tym fakt, że do tej wiedzy, sięgają późniejsze epoki - literatura, nauka, sztuka, zainteresowania potomnych są oparte właśnie na dziedzictwie antycznym.