najważniejsze rozrywki Rzymian : Walki gladiatorów lub dzikich zwierząt 

 

Wyścigi rydwanów zaprzężonych w 4 konie czyli kwadryg. Wyścigi odbywały się na hipodromach z których największy był Circus Maksimus 

 

Bardzo rzadko odbywały się naumachie czyli bitwy morskie na arenie. Zalewano wodą koloseum na głębokość 2 metrów i urządzano bitwy okrętów