W Berlinie w dniu 27 IX 1940 r. odbyła się konferencja, na która Niemcy zaprosili Włochy i Japonię. Celem spotkania przedstawicieli tych trzech państw było zarysowanie stref wpływów poszczególnych członków bloku i zacieśnienie współpracy. W tym samym dniu został podpisany tzw. "pakt trzech". Na jego mocy Japonia dała Niemcom i Włochom wolną rękę w ich działaniach w Europie. W zamian za to Niemcy i Włochy pozostawiały Japonii swobodę w ustalaniu "nowego ładu" na Dalekim Wschodzie. Zobowiązano się też do wzajemnej pomocy i wspierania własnych działań. W wyniku tego porozumienia ukształtowała się tzw. "oś Berlin - Rzym - Tokio". Japończycy nie ukrywali swoich imperialnych dążeń. Ich państwo przeżywało rozkwit gospodarczy i potrzebowało nowych źródeł surowców. Podboje azjatyckie ułatwiła Japonii klęska Francji i Holandii w wojnie z Niemcami w Europie. Państwa te posiadały w Azji kolonie, których podbojem "kraj kwitnącej wiśni" był zainteresowany. Japończycy zawarli z Francją Vichy szereg porozumień, na mocy których podjęto eksploatację Indochin. Ekspansywność Japonii musiała doprowadzić do konfliktu na Dalekim Wschodzie, jako że ich działalność na tym obszarze naruszała interesy także Wielkiej Brytanii i przede wszystkim USA. Napięcie w stosunkach japońsko - amerykańskich stale wzrastało. 11 III 1941 r. w USA uchwalono tzw. Lend - Lease Act, czyli ustawę o wynajmie I pożyczce,. Był to program pomocy dla amerykańskich sojuszników, prowadzących wojnę. 7 XII 1941 r. amerykańska baza Pearl Harbor na Hawajach została zaatakowana przez lotnictwo japońskie. Flota Pacyfiku poniosła spore straty (zniszczono ponad 200 samolotów, zatopiono dwa okręty liniowe, a wiele innych zostało uszkodzonych), w wyniku których przez ponad pół roku została wyeliminowana z działań na Pacyfiku. Na szczęście dla Amerykanów ocalały wszystkie lotniskowce. W dniu ataku na Pearl Harbor Japończycy zaatakowali też brytyjskie posiadłości w Azji. 25 XII 1941 r. zdobyli Hongkong, 15 II 1942 r. opanowali Singapur. W rękach japońskich znalazł się też Półwysep Malajski, stolica Birmy Rangun oraz Archipelagi Filipiński i Indonezyjski. Zwycięski pochód wojsk japońskich ostał zatrzymany dopiero u wybrzeży Nowej Gwinei. Japończycy, którzy dążyli do opanowania baz amerykańskich na Pacyfiku stoczyli w dniach 6 i 7 V 1942 r. wielką bitwę na Morzu Koralowym. Obie strony (amerykańska i japońska) poniosły ogromne straty i Japończycy musieli się wycofać z planowanej inwazji na Nową Gwineę i Australię. Sytuację na Pacyfiku zmieniła zwycięska dla Amerykanów bitwa pod Midway (4 i 5 VI 1942 r.). Od tego czasu Japończycy zostali zepchnięci do defensywy. USA przejęły inicjatywę strategiczną i stopniowo zdobywały na Pacyfiku kolejne wyspy i bazy. Aktywność floty japońskiej spadła, zahamowaniu uległy dalsze podboje japońskie na Oceanie Spokojnym. Pierwszymi zdobyczami Amerykanów były Wyspy Salomona i Nowa Gwinea. Jesienią 1943 r. inicjatywa strategiczna przeszła w ręce sprzymierzonych. Jednak do 1944 r. wojna toczyła się daleko od wysp japońskich. Amerykanie zbudowali bazy lotnicze w Indiach, Chinach i na Marianach - stąd zaczęto przeprowadzać naloty na Japonię. Po zajęciu w 1944 r. przez wojska amerykańskie wysp Marshalla, Amerykanie przystąpili do inwazji na Iwodzimę. Począwszy od XI 1944 r. rozpoczęto naloty bombowe na Tokio a także inne japońskie ośrodki przemysłowe. Wiosną 1945 r. armie amerykańskie stanęły wobec problemu bezpośredniego ataku na wyspy japońskie. Postanowiono rozpocząć go inwazją Okinawy (zadecydowało o tym geograficzne położenie wyspy), która zaczęła się w dniu 1 IV 1945 r. Walki o wyspę trwały do 21 VI i były bardzo krwawe. Mimo zdobycia Okinawy przez Amerykanów koniec wojny nie wydawał się bliski. Japończycy nie zamierzali poddać się bez zaciętej walki, ponadto dysponowali olbrzymią armią na terenie Azji Południowo - Wschodniej, gdzie także prowadzone były działania zbrojne. 11 II 1945 r. brytyjskie dywizje hinduskie zdobyły przyczółek na rzece Irawandii, a 3 V zdobyto Rangun, likwidując japońską okupację Birmy. Miało to olbrzymie znaczenie dla dalszego przebiegu wojny na tereni Chin i Azji Południowo - Wschodniej. 5 IV 1945 r. ZSRR wypowiedziało Japonii pakt o nieagresji zawarty w 1941 r. (w Jałcie w II 1945 r. Stalin zobowiązał się, że w trzy miesiące po zakończeniu wojny z Niemcami przystąpi do wojny z Japonią). 8 VIII ZSRR wypowiedział wojnę Japonii i w ciągu ośmiu dni Armia Czerwona rozbiła Armię Kwantuńską, a Japończycy poddali się. Oddziały Armii Czerwonej zajęły Koreę. 6 VIII 1945 r. po raz pierwszy w dziejach ludzkości została użyta broń atomowa. Amerykański bombowiec zrzucił na Hiroszimę ważącą 5 ton bombę "Little Boy". 9 VIII zrzucono bombę na Nagasaki. Skutkiem obu ataków była śmierć dziesiątek tysięcy ludzi i ogromne zniszczenia. 14 VIII 1945 r. rząd japoński podjął decyzję o przerwaniu wojny. 2 IX 1945 r. na pokładzie zakotwiczonego w Zatoce Tokijskiej krążownika "Missouri" Japonia podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. 9 IX skapitulowały wojska japońskie w Chinach, 12 IX w Wietnamie, 15 IX w Nowej Gwinei. Japonia zgodziła się na wszystkie warunki kapitulacji: okupację przez armię okupacyjną, uwolnienia jeńców wojennych Japonia zrzekła się roszczeń do Tajwanu, wysp Kurylskich i południowego Sachalinu, a także uznała niepodległość Korei i utratę przyznanych jej po I wojnie światowej terytoriów mandatowych.