Każdemu rozwojowi państwa towarzyszy wzrost gospodarczy. Jest to nieunikniony efekt zwiększonych potrzeb konsumenckich społeczeństwa. Jednak gdy zapotrzebowanie wzrasta gwałtownie, potrzebne są gruntowne reformy gospodarki w celu zapewnienia stabilizacji. Czy jednak całkowitą przebudowę systemu gospodarczego i zmianę mentalności produkujących i kupujących można nazwać reformą? Nie, wtedy należy użyć słowa rewolucja, a konkretnie: rewolucja przemysłowa. Do tak gwałtownych, że aż można je było nazwać rewolucyjnymi przemian doszło w XVIII Anglii, państwie gospodarki rynkowej, parlamentaryzmu i wolności osobistej. Była wszak Anglia w owym czasie jedną z największych potęg handlowych na świecie.

Rewolucja przemysłowa to przejście z rzemiosła i manufaktury do przemysły wykorzystującego maszyny. Miało to znaczący wpływ na stosunki społeczne, gdyż wykształciła się nowa warstwa społeczeństwa : robotnicy przemysłowi. W Anglii rozwijały się miasta, które powoli stawały się małymi potęgami finansowymi. Niezwykle wydajnie produkowała wieś. Ogromne znaczenie uzyskał Bank Angielski, który był nawet zdolny do udzielania kredytów rządowi, dzięki czemu ten był zawsze wypłacalny i zyskał miano najbardziej stabilnego partnera finansowego na świecie. Dało to podstawy do szerokiej wymiany handlowej pomiędzy poszczególnymi krajami Starego Kontynentu. Jednym z podstawowych produktów angielskich były tkaniny sprowadzane z Indii, państwa które w owym czasie stanowiło brytyjską kolonię (perła w koronie angielskiej). Z początku importowano gotowe sukna, lecz w wyniku masowych protestów zdecydowano się na przywożenie jedynie surowca, a produkowano głównie w Anglii. Brytyjczycy rozpoczęli poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych aby zwiększyć wydajność sowich fabryk. Tak powstała pierwsza maszyna przędzalnicza autorstwa Jamesa Hargeavesa (1764r.).  Zmniejszenie kosztów produkcji doprowadziło do dominacji angielskich wytworów bawełnianych na europejskich rynkach. Z czasem przyszły nowe wynalazki. Najważniejszym z nich była niewątpliwie maszyna parowa Thomasa Newcomena i Jamesa Watta, która zrewolucjonizowała przemysł, górnictwo i komunikację. Rewolucja miała też swój negatywny oddźwięk w społeczeństwie. bardzo często robotnicy pracowali w skandalicznych warunkach, a niejednokrotnie ginęli. Nie było powszechnego systemu ubezpieczeń. Bardzo często wykorzystywana była prawie darmowa praca dzieci.

To dzięki gruntownej reorganizacji i wdrażaniu nowych technologii Anglia szybko stała się pierwszym mocarstwem europejskim. Parlament angielski obsadzony był przez przedstawicieli arystokracji i burżuazji, którzy dbali o ciągły postęp gospodarczy, gdyż najczęściej mieli w tym swój interes. Anglia posiadała ponad to największą ilość strategicznych kolonii, które dostarczały taniej siły roboczej i ogromne ilości surowca do przetworzenia. Same tylko Indie obsługiwała potężna spółka handlowa o nazwie „ Kompania Wschodnioindyjska”. Posiadała tak ogromną flotę i uprawnienia królowej, że prowadziła nawet swoje własne bitwy morskie. Rewolucja przemysłowa w Anglii dała jej możliwość wysunięcia się na czołową lokatę wśród państw europejskich. Sytuacja ta utrzymywała się latami, aż do wybuchu II wojny światowej, która to wojna drastycznie osłabiła skarb brytyjski poprzez zaciągane na potrzeby działań militarnych długi. Anglia nie osiągnęła już jak dotąd swojego dawnego poziomu rozwoju gospodarczego.