Napoleon Bonaparte był wobec Polaków wyrachowany i cyniczny, ponieważ traktował Polskę jako obiekt przetargów.

Po trzech rozbiorach Polski, nadzieje na odzyskanie niepodległości pokładaliśmy właśnie we Francji. Napoleon zaangażowany w konflikt z Austrią utworzył i wykorzystał legiony Polskie do spraw związanych wyłącznie z Francją. Chcąc odzyskać wolność byliśmy gotowi zrobić wszystko. Gdy Francja podpisała rozejm z Austrią legiony stały się niepotrzebne, a wręcz zaczęły zagrażać poprawiającym się stosunkom Francji z Austrią.

Napoleonowi nie zależało na tym, żeby Rzeczpospolita znów zaistniała na mapie Europy. Utworzył zaledwie Księstwo Warszawskie, oparte na podyktowanych przez niego prawach zasadach, wzorowanych na francuskich.

Napoleon chcąc znowu wykorzystać Polaków, tym razem do walki z Rosją, nazwał Księstwo Warszawskie - Królestwem Polskim. To zachęciło Polaków do walki i rozbudziło nadzieje na wolność.

Porażka Francji sprawiła, że wszelkie nadzieje Polaków na jej pomoc zostały rozwiane. Napoleon wykorzystał to, że Polacy mu ufali i nie dostrzegali tego, że ich sprawa nie liczy się w oczach Francji.