Niektóre z wynalazków wynalezione w XVII i XVIII są do dziś powszechnie stosowane. Co prawda w czasami całkowicie odmienione ale na bazie prototypów z baroku. Dzięki nim mamy prostsze, lepsze życie i więcej czasu. Bardzo zżyliśmy się i przyzwyczailiśmy do tych osiągnięć techniki i nauki, że czasami trudno się obejść bez tych urządzeń. Wynalazcy poświęcali długie lata, a czasami całe swoje życie aby skonstruować swe wynalazki.

XVII w.

00031540.jpg 

Galileusz

Około roku 1606-1607 Galileusz skonstruował termometr. Wykorzystał w nim zależność gęstości ciała od temperatury. W 1609 r. Galileusz był jednym z pierwszych, którzy używali teleskopu do obserwacji gwiazd, planet i księżyca. W 1610 r. wykorzystując części teleskopu skonstruował ulepszony mikroskop.7 stycznia 1610 - odkrył księżyce Jowisza - Io, Europa, Kallisto; 11 stycznia 1610 - odkrył kolejny księżyc Jowisza - Ganimedesa. 1610 r. Galileusz odkrywa wirujące dokoła Saturna ciała.

1615 - pojawienie się pierwszej maszyny do wytłaczania monet, wykonanej przez Briota.

00031541.jpg 

Willibord Snell

1615 - Willibord Snell zaproponował i wdrożył do praktyki nową metodę wyliczania promienia Ziemi. Polegała ona na policzeniu odległości między dwoma punktami o tej samej długości geograficznej dzięki triangulacji (jest to metoda mierzenia dużych powierzchni, polegająca na pokryciu siecią trójkątów)

Policzona przez niego odległość to 107,395 km, podczas gdy faktyczna wynosi około 111 km. Dał się znać także w matematyce wymyślając nową metodę obliczania liczby π, która była najlepszą od czasów antycznych. Prawo załamania odkrył w 1621 roku.

1623 Anglia jako pierwsze państwo wprowadza prawo patentowe.

1624 Henry Briggs, profesor matematyki, wydaje na podstawie prac Napiera(szkocki właściciel ziemski, antypapista, matematyk, powszechnie uważany za wynalazcę logarytmów(Logarytm - wykładnik potęgi c, do której należy podnieść dodatnią podstawę logarytmu a różną od jedynki, aby otrzymać dodatnią liczbę logarytmowaną b.)) nowe tablice logarytmiczne

00031542.jpg 

Kartezjusz (fr. René Descartes, łac. Renatus Cartesius)

1637 - Kartezjusz wprowadza geometrie arytmetyczna (dział geometrii zajmujący się badaniem figur geometrycznych metodami analitycznymi [obliczeniowymi] i algebraicznymi).

1637 r. Zbudowany zostaje pierwszy trójpokładowy żaglowy okręt wojenny angielskiej marynarki „Sovereign of the Seas”.

Blaise Pascal

00031543.jpg 

1642 r. Arytmometr - dawna nazwa mechanicznej maszyny liczącej, poprzedniczki kalkulatora. Arytmometr najczęściej przeznaczony był do wykonywania dodawania lub odejmowania, natomiast mnożenie i dzielenie można było dokonywać przez wielokrotne dodawanie lub odejmowanie. Napędzany był ręcznie (korbką lub dźwignią) lub elektrycznie. W końcowej fazie rozwoju arytmometry dokonywały już automatycznego pierwiastkowania. Prawo Pascala - jeżeli na płyn (ciecz lub gaz) w zbiorniku zamkniętym wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to (pomijając ciśnienie hydrostatyczne) ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu.

00031544.jpg 

Arytmometr.

00031545.jpg 

Ewangelista Torricelli

1643 - Ewangelista Torricelli wprowadza barometr do pomiarów ciśnienia powietrza.

1648 r. Pascal zastosowuje barometr do mierzenia wysokości.

1650 r. Guericke zaczyna eksperymenty z pompa do rozrzedzania powietrza.

1655 r. Sikawka pożarnicza z banią powietrzną zbudowana przez H. Hautscha.

1656 r. Huygens stosuje wahadło dla regulacji biegu zegarów.

00031546.jpg 

Robert Boyle

W 1661 Robert Boyle podał nowoczesną definicję pierwiastka chemicznego. Rozwinął chemiczną analizę jakościową, zastosował wskaźnik umożliwiający rozróżnienie roztworów kwasów oraz zasad. Sformułował jedno z podstawowych praw dotyczących gazu doskonałego.

00031547.jpg 

Marcelo Malpighi

1662 - Marcelo Malpighi jako pierwszy zastosował mikroskop do obserwacji tkanek. Opisał krwinki czerwone, naczynia włosowate oraz strukturę tkanki płucnej. Badał także anatomię kilku ważnych narządów m. in.: nerek.

1662 r. Ogłoszenie prawa Boya dla gazów.

1662 r. Manometr wynaleziony przez Guerickiego (manometr - przyrząd do pomiaru ciśnienia). Ze względu na wskazywane ciśnienie dzieli się je na:

względne - wskazujące różnicę ciśnień,

bezwzględne - wskazujące ciśnienie w odniesieniu do próżni.)

1662 zbudował barometr wodny, za pomocą którego wyznaczył ciśnienie powietrza i stwierdził jego zależność od wysokości i pogody; 1663 zbudował pierwszą maszynę elektrostatyczną.

1665 r. W Angli pojawiają się pierwsze ołówki z grafitu

1665 r. Grimaldi odkrywa właściwości światła, interferencje i uginanie.

1667 r. Leibnitz ulepsza maszynę do liczenia

1669 r. Odkrycie fosforu przez H. Branda.

1672 r. Newton stawia hipotezę emisyjną światła

1680 r. Jan Kunckel w swoim dziele o chemii podaje sposób sprzątania szkła rubinowego przez dodanie złota do roztopionej masy.

1687 r. E. Weigel buduje i wprowadza pierwsze windy mieszkaniowe.

00031548.jpg 

Isaac Newton

1687 r. Newton ogłasza nowe prawo powszechnego przyciągania mas. Oddziaływanie grawitacyjne jest zależne od masy posiadanej przez poszczególne ciała i od odległości między nimi.

00031549.gif 

Thomas Newcomen

1698 - Najważniejszym wynalazkiem Thomasa Newcomena jest atmosferyczny silnik parowy zwany też silnikiem parowym Newcomena. Następnie powstała jego pierwsza maszyna parowa.

XVIII w.

1700 r. Rozpoczęcie w Holandii Fabrykacji papieru na większą skalę.

1709 r. J. Bottger odkrywa kaolin i sposób wyrobu porcelany twardej.

1710 r. Pojawienie się pierwszych wiertarek do metali.

1711 r. Pierwsza maszyna parowa Newcomena.

1711 r. B. Christofofi buduje pierwsze fortepiany.

1711 r. J. K. Le Blond wprowadza trójbarwny druk.

1713 r. Wyrób koksu i zastosowanie go w hutnictwie przez Darby’ego

1714 r. Henry Mill konstruuje maszynę do pisania dla ludzi ociemniałych.

1714 r. Gabriel Fahrenheit ustala skalę termometru.

1716 r. Delahire buduje pompę podwójnego działania.

00031550.jpg 

James Bradley

1729 - James Bradley - w styczniu odkrycie aberracja (polegające na pozornym ruchu położenia kątowego ciał niebieskich w cyklu rocznym) światła ogłosił w Royal Society. Obserwacje, na których oparł publikacje, przeprowadził w domu Molyneuxa w Kew Green. Równocześnie Bradley zaobserwował nutację, czyli zaburzenia osi obrotu Ziemi wywołane oddziaływaniem grawitacyjnym Księżyca.

1729 r. Gray odkrywa elektryczne przewodnictwo ciał.

1730 r. Reaumur wprowadza nową skalę do termometru.

1733 r. Vasenius zauważył poturbernacje słoneczne(wybuchy na słońcu).

1738 r. Pierwsza wzmianka o platynie.

1738 r. Określenie szybkości głosu przez Akademię Paryską.

1740 r. Pojawiają się wielkie piece i stal odlewna.

1740 r. Bracia Havard rozpoczynają wyrób aksamitu bawełnianego.

00031551.jpg

Anders Celsius

1742 r. Celsius podaje najwłaściwszą skalę dla termometrów.

1744 r. Pojawienie się kauczuku w Europie.

1745 r. J. De Vaucansons wprowadza urządzenie do automatycznego tkania wzorzystych materiałów.

1746 r. Roebuck otrzymał kwas siarkowy.

00031552.jpg

Ján Andrej Segner

1747 r. - Segner podaje konstrukcję koła wodnego działającego na zasadzie reakcji.

1747 r. Margraf podaje metodę wyrobu cukru z buraków cukrowych.

1750 r. Mollinger otrzymuje spirytus z kartofli.

1751 r. Cronsted i Bergmann odkrywają nikiel.

00031553.jpg 

Benjamin Franklin

1725 r. Franklin wyjaśnia zjawiska elektryczne w atmosferze buduje piorunochron. Odkrył także fotel bujany i okulary dwuogniskowe i opisał prąd zatokowy (Golfsztrom).

1754 r. Budowa pierwszych walcowni żelaza przez Corta.

1755 r. Kant publikuje swe poglądy o układzie słonecznym.

1758 r. Pojawienie się pierwszych lunet achromatycznych.

1763 r.Iwan Połzunow, rosyjski mechanik zatrudniony w hucie na Uralu, opracował szczegółowy projekt silnika parowego o mocy 1,8 KM.

00031554.jpg

Henry Cavendish

1766 r. - Henry Cavendish - Odkrycie wodoru

1769 r. Jamek Watt wstępuje na widownię ze swoją maszyną parową.

1769 r. Francuz Cugnot buduje pierwszy wehikuł parowy.

1772 r. Rutherford odkrywa azot w powietrzu.

1774 r. Scheele odkrywa chlor.

00031555.jpg

Joseph Priestley

1775 r. Priestley odkrywa gaz piorunujący. Odkrywa metodę wytwarzania kwasu solnego. Odkrył tlen, amoniak, tlenek węgla, chlorowodór, kwas siarkowy, tlenek siarki(IV), tlenek azotu, uzyskał wodę sodową.

Założył w Ameryce pierwszy kościół unitariański.

1775 r. Gerard buduje pierwsze turbiny wodne.

177 5 r. Lavoisier ogłasza prawa spalania ciał.

1775-1779 r. Budowa pierwszego na świecie mostu żelaznego. Jest to most łukowy o rozpiętości 32m, wykonany z fragmentów lano-żelaznych, w Coalbrookdale w Anglii.

1780 r. Harrison wprowadza pióra stalowe.

1791 r. Cavendish ustala skład chemiczny wody.

1782 r. Wedgwood stosuje pirometry do mierzenia wysokich temperatur.

1782 r. Bracia Montgolfier wypuszczają pierwsze balony z nagrzanym powietrzem.

1783 r. 21 listopada unieśli się w balonie Montgolfierów: Pilatre de Rozier i markiz d’Arland.

1783 r. 1 grudnia na balonie napełnionym wodorem uniósł się jego wynalazca Jacgues Charles.

00031556.jpg 

Antoine Lavoisier

1783 - Lavoisier kładzie fundamenty pod naukę chemii. Wykazał niespójność teorii flogistonu.

1783 r. Pierwsza udana podróż okrętu parowego „Doubs”.

1783 r. Lenormand wypróbowuje spadochron wykonany według projektu Leonarda da Vinci.

1784 r. Salsano stosuje sejsmograf do badania falowania skorupy ziemskiej.

1784 r. Berthollet wprowadza bielenie chlorem.

1785 r. Pojawienie się pierwszej młocarni zbożowej konstrukcji Andrew Meikle.

1786 r. Dundonald i piksel wprowadzają oświetlenie gazowe.

1787 r. Berthollet wprowadza słownictwo chemiczne.

00031557.jpg

Ernst Chladni

1787 r. Fizyk Chladni ustala teorię dźwięków.

1787 r. Laplace ogłasza swój system słoneczny.

00031558.jpg

Charles Coulomb

1788 r. Coulomb podaje prawo przyciągania i odpychania elektrycznego W 1786 odkrył zjawisko ekranowania elektrycznego, a w 1789 wprowadził pojęcie momentu magnetycznego.

1789 r. Izaak Miner otrzymuje kwas azotowy z amoniaku.

1793 r. Wprowadzenie telegrafu optycznego projektu Claude Chappe.

1794 r. Użycie po raz pierwszy w celach wojennych balonu powietrznego.

1794 r. Uruchomienie telegrafu optycznego na linii Lille- Paryż.

1795 r. J.Bramah buduje prasę hydrauliczną.

1795 r. O. Evans uruchamia pierwszy automatyczny młyn zbożowy.

1796 r. Pierwszy most łańcuchowy konstrukcji Finlay’a.

00031559.jpg

Alois Senefelder

1796 r. niemiecki grafik Alois Senefelder wynalazł w 1798 roku litografię - technikę druku płaskiego. W roku 1789 opracował kamienioryt, dziesięć lat później autografię i metodę kredkową, a w roku 1826 wykonał pierwszy druk wielobarwny.

1796 r. Powstanie przemysłu cementowego.

Paweł Puchała IIIc