1) Przyczyny:

 1. polityczne:
  • zdobycie Konstantynopola przez Turków,
  • ograniczenie znaczenia handlu lewantyńskiego.
 1. społeczne:
  • zakończenie wojny z Maurami w Hiszpanii pozbawiło źródeł utrzymania rycerstwa hiszpańskiego i portugalskiego,
  • sukcesja feudalna, czyli dziedziczenie majątku przez najstarszego syna, zmuszało jego braci do szukania innych źródeł utrzymania,
  • chęć sławy.
 1. ekonomiczne:
  • ujemny bilans w handlu z krajami Orientu,
  • odpływ szlachetnych kruszców z Europy,
  • poszukiwanie kruszców w Indiach i Afryce,
  • gospodarka towarowa wymagała waluty srebrnej i złotej,
  • tzw. "magia złota".
 1. naukowe:
  • chęć udowodnienia, że Ziemia jest okrągła,
  • humanistyczne zainteresowanie światem,
  • chęć znalezienia morskiej drogi do Indii,
  • wynalezienie busoli i zbudowanie karaweli,
  • powstanie dokładniejszych map i globusa.
 1. religijne:
  • próby szerzenia wiary chrześcijańskiej.

2) Przebieg:

 • Portugalczyk - Bartłomiej Diaz w 1488 roku odkrył południowy kraniec Afryki nazwany później Przylądkiem Dobrej Nadziei,
 • Włoch - Krzysztof Kolumb w czasie swoich wypraw w latach 1492-1506 odkrył m. in. San Salwador, Kubę i Haiti,
 • Portugalczyk - Vasco da Gama w latach 1497-1498 dopłynął do Indii drogą morską wokół południowych wybrzeży Afryki,
 • Portugalczyk - Ferdynand Magellan w 1519-1522 opłynął świat (choć sam Magellan zginął na Filipinach w walce z tubylcami, a jego wyprawę kontynuował del Cano, to ze względu na inicjatywę tą wyprawę przypisujemy właśnie jemu),
 • Hiszpan - Ferdynand Cortez w latach 1519-1521 zdobył Meksyk, uzależniając od siebie państwo Asteków,
 • Hiszpan - Franciszek Pizarro w latach 1532-1535 podporządkował sobie Peru, gdzie zamieszkiwali Inkowie.

3) Skutki:

 1. dla Europy:
  • polityczne
   • podbijanie i uzależnianie ziem,
   • tworzenie kolonii,
   • rozwój niewolnictwa
   • podział Europy na: część zachodnią biorącą udział w odkryciach - tam rozwój handlu i przemysłu oraz część wschodnią, gdzie rozwinęło się rolnictwo,
   • spadek znaczenia starych dróg handlowych przez Morza Bałtyckie, Śródziemne, Czarne, a pojawienie się nowych przez Oceany: Atlantycki, Spokojny, Indyjski.
  • gospodarcze
   • przywiezienie olbrzymich ilości złota i srebra,
   • rozwój handlu,
   • spadek wartości pieniądza,
   • obniżenie cen niektórych towarów np. kawy,
   • przywiezienie nowych gatunków roślin i zwierząt,
   • upowszechnienie bawełny i innych upraw.
  • naukowe
   • odkrycie nowych lądów i mórz,
   • udoskonalenie mapy,
   • poznanie nowych kultur,
   • udowodnienie, że Ziemia ma kształt kuli.
  • kulturowe
   • rozwój chrześcijaństwa,
   • rozszerzenie horyzontów myślowych,
   • przeniesienie kultury europejskiej na inne kontynenty,
   • rozwój nauk.
 1. dla Nowego Świata:
  • pozytywne
   • powstanie nowych miast i osad,
  • negatywne
   • wprowadzenie surowych rządów,
   • śmierć wielu Indian na choroby przywiezione przez Europejczyków i w skutek złego traktowania,
   • zniszczenie indiańskiej kultury,
   • wznoszenie budowli wzorowanych na europejskich.