Hołd pruski to hołd lenny, który został złożony 10 kwietnia 1525 r. Zygmuntowi Staremu przez Albrechta Hohenzollerna w Krakowie. Dokonano wówczas sekularyzacji państwa zakonnego, które stawało się lennem Rzeczypospolitej.

Hołd pruskie - geneza i postanowienia 

Na początku XVI wieku Polska borykała się nadal z problemem Zakonu Krzyżackiego. W 1511 r. wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego został Albrecht Hohenzollern. Zawarł on przymierze z Wasylem III przeciwko Zygmuntowi I. 

Wojna polsko-krzyżacka rozpoczęła się w 1519 r. Początkowo wojska polskie dotarły do Królewca i Brunsbergii, później najemnicy krzyżaccy splądrowali Pomorze, musieli jednak uciec do Niemiec wobec ataku Polaków. Mediacji podjął się cesarz Karol V. Rozejm został zawarty w 1521 r.

Wobec trudnej sytuacji politycznej obu przeciwników, Albrecht Hohenzollern zaproponował przeprowadzenie sekularyzacji Zakonu polegającej na utworzeniu państwa świeckiego. Miało ono stać się lennym księstwem zależnym od Polski, którym władać miał Albrecht Hohenzollern i jego potomkowie.

Traktat krakowski został przyjęty 8 kwietnia 1525 r. Dwa dni później Albrecht Hohenzollern złożył przez Zygmuntem I Starym hołd lenny na rynku w Krakowie.

Hołd pruskie - znaczenie

Hołd pruski doprowadził do likwidacji państwa krzyżackiego. W jego miejsce powstawało Księstwo Pruskie, zależne od Polski i, na mocy postanowień traktatu krakowskiego, zobowiązane do udzielania pomocy finansowej i zbrojnej Polsce. 

Na pewien czas odsunięte zostało zagrożenie z tamtych rejonów. W 1619 r. do władzy w Prusach doszła dynastia brandenburska, która dążyła do uniezależnienia się od Polski. Doszło do tego w 1657 r. na mocy traktatów welawsko-bydgoskich podczas potopu szwedzkiego.