Pod koniec XVIII wieku Polska utraciła niepodległość. Terytorium naszego kraju zostało podzielone między Rosję, Prusy i Austrie. W drugiej połowie XIX wieku Polacy nadal nie mieli własnego państwa. Nie mogliswobodnie kontaktować się z rodakami w innych krajach ani przekraczać granic tak łatwo, jak my dziś w Europie. Polacy musieli służyć w armiach Austrii, Prus i Rosji. Polscy patrioci chcieli, aby nasz kraj odzyskał niepodległość. Dlatego przygotowywali powstanie zbrojne w zaborze rosyjskim. Wszystkie działania prowadzono potajemnie, z narażaniem życia. Władze carskie dowiedziały się jednak o tych planach. Aby nie dopuścić do wybuchu powstania, zdecydowały się przeprowadzić brankę i wcielić młodych Polaków do wojska rosyjskiego.W tej sytuacji w stycniu 1863 roku nieprzygotowani dostatecznie Polacy staneli do walki. Tak rozpoczeło się powstanie stycniowe.

 

branka-przymusowy pobór do wojskarosyjskiego.