PRASA W XIX WIEKU

Zmiany społeczne w XIX wieku:

 • Kolonizacja świata
 • Migracje społeczne
 • Obowiązek szkolny
 • Postępowanie procesów demokratyzacji
 • Postęp medycyny
 • Wzrost długości życia
 • Społeczeństwo masowe, opinia publiczna jest istotna
 • Złoty wiek prasy
 • Urbanizacja
 • Pierwsze biblioteki publiczne

Złoty wiek prasy:

 • rozwój branży reklamowej i ogłoszeniowej
 • narodziny prasy masowej; penny press; prasa żółta
 • Powstanie wielkich koncernów medialnych; rozwój przemysłu medialnego
 • ukształtowanie się zawodu dziennikarza; pierwszy korespondencji zagraniczni
 • rozwój prasy narodowej, regionalnej
 • rozwój poglądów literackich, politycznych, kulturalnych
 • powstanie prasy niedzielnej i satyrycznej

Rewolucja:

 • Rewolucja przemysłowa, techniczna, agrarna
 • Czynniki sprzyjające rewolucji przemysłowej
 • Nowe źródła mocy: węgiel, ropa, gaz

Pojawił się papierowy pieniądz. Pokrycie w kruszcu nie jest konieczne. Dziennikarz może bez problemu płacić informatorom.

WYNALAZKI

Telegraf:

optyczny, elektryczny (William Cooke, Charles Wheatstne, 1837) , bez drutu (1897), Morse’a (1837)

 • początek globalizacji
 • przyśpieszenie informatyzacji
 • agencje telegraficzne
 • miejsca pracy dla dziennikarzy

Wynalazki drukarskie:

 • maszyna papiernicza
 • cylindryczna maszyna drukarska
 • doskonalenie stereotypii
 • pierwsza rotacyjna maszyna drukarska, umożliwiająca dwustronny wydruk
 • maszyna do pisania
 • linotyp (używany nawet do lat 70.)
 • Monotyp

Linotyp - wady:

 • głośny
 • drogi w utrzymaniu
 • opary ołowiu

Inne wynalazki:

 • lokomotywy, 1825r
 • telefon, 1876r
 • fonograf umożliwiający wywiady, 1877r
 • klisza fotograficzna, 1889r
 • aparat fotograficzny, 1891r
 • Kinematograf, 1895r