Stosunki polsko-ruskie za panowania Mieszka I.

Za panowania pierwszego udokumentowanego władcy Polski Mieszka I nasz kraj graniczył z sąsiadami w stosunku, do których musiał prowadzić odpowiednią politykę zewnętrzną. Były to na północnym wschodzie - Prusy, na wschodzie - Rosja, na południu - Słowacja, na południowym zachodzie - Czechy, na zachodzie - Niemcy oraz na północnym zachodzie -plemię Wieletów. Podczas rządów pierwszego Piasta stosunki z Rusią nie układały się najlepiej. Wpłynął na to najazd Rusinów w 981 r. na nasze ziemie podczas, którego oderwali oni od Polski Przemyśl z Grodami Czerwieńskimi.

Stosunki polsko-ruskie za panowania Bolesława Chrobrego.

Bolesław Chrobry w swej polityce z Rusinami dążył do podporządkowania tego kraju Polsce. Jego główną intencją było rozerwanie sojuszu niemiecko-ruskiego oraz odzyskanie utraconych ziem na wschodzie za panowania Mieszka I. Na początku XI w. stosunki Chrobrego z Rusią układały się pomyślnie. Doszło nawet do małżeństwa między córką Bolesława, a Świętopełkiem synem Włodzimierza Wielkiego księcia kijowskiego. Relacje między tymi krajami pogorszyły się w 1013 r. kiedy to władca Polski poparł swojego zięcia, który knuł spisek przeciwko swemu ojcu. Po śmierci Włodzimierza Wielkiego Świętopełk zajął jego miejsce na tronie. Wkrótce potem zięć Chrobrego został usunięty przez swego brata Jarosława Mądrego. W wyniku tego zajścia Bolesław Chrobry wyruszył zbrojnie na Kijów, aby ponownie wprowadzić na tron kijowski Świętopełka. Jednocześnie władca Polski chciał w ten sposób uzyskać większe wpływy na Rusi. W wyprawie kijowskiej Chrobrego wspierała armia Henryka II władcy niemieckiego. Polacy zwyciężyli w walkach z Rusinami, dzięki czemu Świętopełk ponownie wrócił na tron kijowski. Niebawem jednak wywiązało się powstanie ludowe przeciwko Polakom w wyniku, którego Bolesław Chrobry został zmuszony do powrotu do kraju. W drodze powrotnej władcy polskiemu udało się jeszcze przyłączyć utracone przez Mieszka I Grody Czerwieńskie. W niedługim okresie po opuszczeniu przez Polaków Rusi Jarosław Mądry znowu usunął brata z tronu. Dalsze losy polsko-ruskie za panowania Bolesława Chrobrego nie są do końca znane, gdyż kronika Thietmara kończy się na roku 1018. Jest dużo prawdopodobne, że w latach 1020-1022 doszło do kolejnej wojny polsko-ruskiej.

Stosunki polsko-ruskie za panowania Mieszka II.

Kolejnym władcą na tronie polskim po Bolesławie Chrobrym został jego syn Mieszko II. Między nowym władcą, a jego bratem Bezprymem doszło do sporu o władzę w Polsce. Brat Mieszka II poprosił o wsparcie Jarosława Mądrego, który jednocześnie z Konradem II zaatakowali Polskę w 1031 r. Równoczesny najazd wojsk rusko-niemieckich doprowadził do kryzysu wewnętrznego w naszym kraju. Na korzyść Jarosława Mądrego wpłynęło to, że Grody Czerwieńskie ponownie wróciły do Rusi.

Stosunki polsko-ruskie za panowania Kazimierza Odnowiciela.

Zła sytuacja w Polsce oraz wzrost znaczenia Czech doprowadziły do tego, że cesarz niemiecki Henryk III oraz Jarosław Mądry postanowili pomóc synowi Mieszka II Kazimierzowi Odnowicielowi wrócić do kraju. Wsparty wojskiem niemieckim Odnowiciel odzyskał Małopolskę z Krakowem oraz Wielkopolskę. Dzięki armii Jarosława Mądrego w 1047 r. zdołał również przyłączyć do tych ziem Mazowsze, podporządkował sobie Pomorze, a w 1050 r. zdobył Śląsk. Dodatkowo sojusz polsko-ruski został wzmocniony małżeństwem Kazimierza Odnowiciela z księżniczką ruską.

Stosunki polsko-ruskie za panowania Bolesława II Śmiałego.

Polityka polsko-ruska podczas sprawowania władzy przez Bolesława Śmiałego zwanego Szczodrym była odmienna od jego ojca. Przyczyniło się do tego rozbicie dzielnicowe, które powstało na Rusi po śmierci Jarosława Mądrego. Władca polski korzystając z zamieszania na wschodzie wyruszył zbrojnie na Ruś Kijowską dwukrotnie, w 1073 i 1077 r. W ich wyniku Szczodry złupił Kijów oraz przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie.

Stosunki polsko-ruskie za panowania Bolesława Krzywoustego.

Bolesław Krzywousty tocząc swoją walkę o władzę ze swoim bratem Zbigniewem, chciał nie dopuścić do podziału kraju między swoich licznych synów. Pomóc w tym miało wprowadzenie testamentu, który miał zabezpieczyć kraj przed jego podziałem. Krzywousty wszedł w sojusz na wschodzie z Rusią. Przypieczętował go małżeństwem z córką Wielkiego Księcia Kijowskiego. To dzięki temu posunięciu udało mu się zażegnać na jakiś czas zagrożeń mogących nadejść od wschodniej granicy.