Starożytność obejmuje dzieje człowieka od momentu jego pojawienia się na Ziemi aż do upadku cesarstwa rzymskiego w Europie Zachodniej w V wieku po Chrystusie.Wydarzenie to oznacza przełom w poznawaniu przeszłości. Znajomość sztuki pisania i jej rozpowszechnienie spowodowały powstanie dokumentów dzięki którym zaczęły mówić własnym językiem, o swojej organizacji, religii i kulturze.
 
KULTURA GRECKA
 
Przejęcie przez Greków alfabetu zaowocowało bardzo szybko narodzinami literatury. Na jej czele stoją dwa pomniki - Iliada i Odyseja o niezwykłym poziomie artystyczny. Iliada opowiada o konflikcie Troi miedzy Agamemnonem wodzem Achajów a greckim bohaterem Achillesem. Odyseja zaś jest wędrówką Odyseusza innego greckiego bohatera który po zdobyciu Troi błąkał się po morzach zanim dotarł do Itaki-swojej ojczyzny. Pierwsze wersje poematów prawdopodobnie zostały spisane już w VIII wieku p.n.e. Iliada powstała około 800r.p.n.e. natomiast Odyseja między 800 a 750r p.n.e. Ich autorem był HOMER wybitny ślepy poeta, który wędrował od dworu do dworu recytując swoje poematy.
 
Drugim wielkim greckim poetą był HEZJOD, pochodzący z Beocji w środkowej Grecji. Swoją twórczość zaczął około 700 r p.n.e. a zaistniał jako autor głośnego poematu Pt. Teogonia. Jest to utwór kosmogoniczny opowiadający o stworzeniu wszechświata. Teogonia tak samo jak poematy Homera, weszły do kanonu lektur wykształconego Greka.
 
Prawdziwym symbolem kultury greckiej był teatr. Początki teatru sięgają VI wieku p.n.e. a powstał w Atenach w czasach tyranii Pizystrata. Jego historia jest powiązana z obrzędami kultowymi ku czci boga wina Dionizosa. Największe osiągnięcia sztuki teatralnej przypadają na V wiek p.n.e. kiedy to też tworzyli trzej znakomici dramatopisarze- Ajschylos, Sofokles i Eurypides. Teatr Dionizosa w Atenach położony był na południowym stoku Akropolu mógł pomieścić około siedemnastotysięczną widownię. Udział w przedstawieniach Grecy traktowali jako przeżycie religijne, element kultu Dionizosa, oraz jako część życia obywatelskiego właściwego dla polis.
 
W V wieku p.n.e. narodziła się historiografia a mianowicie pisarstwo historyczne. Pochodzi od imienia Herodota z Halikarnaus, ale jego twórczość wpisała się w pejzaż Aten. Ludność nazywała go mianem ojca historii. W swoich Dziejach przedstawiał historię zmagań Greków z Persami do bitwy pod Platejami w 479r p.n.e.
 
Drugim wielkim historykiem  który przerósł Herodota był Tukidydes z Aten. Jest on autorem dzieła Pt. Wojna peloponeska, w którym opisany został konflikt Aten i Sparty w latach 431-404 p.n.e.