Początki cywilizacji Sumerów sięgają IV tys. p.n.e. Opanowali oni południową część Mezopotamii u ujścia Eufratu i Tygrysu. Nie stworzyli jednego państwa, istniało wiele rywalizujących ze sobą sumeryjskich państewek. Najważniejszym miastem Sumerów było Ur. Do najważniejszych osiągnięć cywilizacji Sumerów należą: wynalazek koła garncarskiego, wynalazek koła do wozu, technika produkcji kolorowego szkła. Sumerowie produkowali także cegły gliniane wysuszane na słońcu, które były ich podstawowym materiałem budowlanym. Budowali z nich domy i wodociągi. Stworzyli pismo klinowe - system pisma fonetycznego, którego znaki podobne były do trójkątnych klinów (stąd nazwa), przejęty późnej przez kolejne cywilizacje Mezopotamii i starożytnego Wschodu (np. Persja). Literatura Sumerów wydała poemat o Gilgameszu - półbogu-półczłowieku. W poemacie tym zawarta została najwcześniejsza wersja mitu o potopie, która potem przejęła Biblia. Eufrat i Tygrys wylewały nieregularnie, ze względu na częste deszcze w górze obu rzek, dlatego też powodzie były stałym elementem życia Sumerów, co stanowiło genezę mitu o potopie. Sumerowie budowali tzw. zikkuraty. Były to monumentalne budowle sakralne w formie ostrosłupa, zbudowane z kwadratowych bloków. Na szczycie zikkuratu znajdowała się kaplica lub świątynia. Świątynia znajdowała się również u jego stóp i z reguły była ona bardziej okazała z uwagi na brak ograniczeń budowlanych. Zikkuraty budowano, ponieważ wierzono, że bogowie zamieszkują szczyty gór. Uważa się, że były one pierwowzorem biblijnej wieży Babel. Każdy Ziggurat był siedzibą innego boga. Oprócz religijnych zastosowań, miały w nich miejsce biblioteki, szkoły, magazyny żywności, broni i wody, a również skarbce. Zaczęły być budowane w czasach cywilizacji sumeryjskiej, ale były także typowe dla Babilonu i Asyrii.