Starożytni Egipcjanie byli politeistami - wierzyli w wielu bogów. Kazda czynność i rzecz miała swojego boskiego opiekuna, a Egipcjanie nigdy nie stworzyli wyraźnego pantenonu.

Bogowie byli wyobrażani i przedstawiani jako ludzie z głowami zwierząt. Tak na przykład Anubis miał głowę psa, Ozyrys - sokoła.

Najważniejszymi bogami egipskimi był Re - bóg słońca, Ozyrys - władca świata podziemnego i świata zmarłych oraz jego żona - Izyda. Bogowie byli czczeni w poświęconych im świątyniach.

Według wierzeń Ozyrys sądził zmarłych. Anubis kładł serce zmarłego na jednej szali a na drugiej kładł pióro. Gdy serce okazało się dużo cięższe od pióra duszę zmarłego pożerał potwór, jeśli natomiast jego winy okazały się niewielkie Ozyrys prowadził duszę do raju. Powszechnie uważano że by umożliwić zmarłemu życie w raju, należy jego ciało zabezpieczyć przed rozkładem. W tym celu oczyszczano je z wnętrzności i napełniano płótnem oraz żywicą, następnie zawijano je w kilka warstw bandaży. Tak zabezpieczoneskładano do sarkofagu i zamykano w grobowcu wraz z wnętrznościami złożonymi w specjalnej urnie oraz przedmiotami codziennego użytku, które według wierzeń były potrzebne zmarłemu.

Biedniejsi Egipcjanie których nie było stać na taki pochówek, byli grzebani na pustyni gdzie suchy i gorący piasek naturalnie mumifikował ciało.

Egipcjanie posługiwali sie trzema rodzajami pisma:

- hieroglificznym - ten rodzaj pisma był używany do napisów m.in. na budowlach

- hierotycznym - używanym do sporządzania dokumentów

- demotycznym - tzw. pismo ludowe, było używane przez uczonych na codzień

Egipcjanie mieli wysoko rozwinięte budownictwo o czym świadczą piramidy.

Kapłani znali astronomię, potrafili m.in. przewidzieć zaćmienie słońca.

Wysoko rozwinięta była medycyna, potrafiono wykonywać różne operacje w tym hirurgiczne.

Władzę w Egipcie sprawował król zwany faraonem. Nosił podwójną korone z których jedna symbolizowała Egipt Dolny, druga zaś Górny. Najwyższym urzędnikiem był wezyr, a kapłani mieli też sporą władzę. Dzięki znajomości astronomii oraz rzekomym kontakcie z bogami mogli mieć wpływ na faraona.