1. Na obszarze Mezopotamii rozwinęła się potężna cywilizacja, która stworzyła wielkie państwa (państwo Sumerów, Babilonia, państwo Asyryjczyków).
  1. Warunki geograficzne:

- dolina rzek Eufratu i Tygrysa i ich dopływów - stąd nazwa Mezopotamia = Międzyrzecze

- wylewy rzek

- rozwój rolnictwa

- rozbudowa systemu nawadniającego (irygacyjny)

- rzeki ułatwiają transport, a to powoduje rozwój handlu

- to z kolei rozwija rzemiosło

- największe miasta to Babilon, Assur, Ur, Uruk, Niniwa

  1. Ustrój polityczno - prawny:

Mieszkańcy Mezopotamii przez dłuższy czas nie tworzyli jednolitego państwa tylko szereg państw - miast z własnymi władcami. Władzę sprawowaną w państwie nazywamy despotyczną, miała ona także elementy teokratyzmu (kapłani odgrywają największą rolę, władca jest bogiem lub jego przedstawicielem, władca jest największym kapłanem).

00029017.jpg 

  1. Osiągnięcia mieszkańców Mezopotamii

- pismo klinowe - na glinianych tabliczkach odciska się znaki patyczkiem

- matematyka - znajomość wielu działań, system dziesiętny

- astronomia - znajomość gwiazd i wszystkich planet

- pierwszy kodeks prawny - Kodeks Hammurabiego "Oko za oko, ząb za ząb" - bardzo surowy, nie traktował wszystkich równo.

- budownictwo - wykorzystanie barwionej cegły, liczne świątynie, ziguraty (piramida schodkowa, 7 tarasowa)

- inne wynalazki - koło, szkło, koło garncarskie

- zegar oparty na obserwacjach księżyca (zegar i kalendarz księżycowy)