Piramidy są charakterystycznym symbolem Starożytnego Egiptu. Budowa piramid była wielkim i drogim przedsięwzięciem. Wymagało to dużych umiejętności i ogromnej pracy wielu tysięcy ludzi. Astronomowie badali gwiazdy, aby określić najlepsze położenie budowli, matematycy i architekci kreślili plany, kamieniarze ciosali skalne bloki, a nadzorcy organizowali pracę robotników. Wydaje się, że potrzeba wznoszenia "miejsca wieczystego spoczynku" stanowiła obsesję panujących w tej epoce.

Podstawą piramidy był kwadrat - cztery boki miały identyczne długości. Najpierw wznoszono rdzeń piramidy, potem wciągano po rampach bloki tworzące lico. Układano je od góry w dół. Posługując się narzędziami z miedzi albo dolerytu, robotnicy wydobywali w kamieniołomach bloki wapienia i czekali aż poziom wód w Nilu wzrośnie, aby przetransportować największe kamienne bloki na statkach. Podniesiona woda donosiła statek w pobliże budowy. Aby przenieść bloki po piasku, prawdopodobnie wykorzystywano płozy ślizgające się po zmoczonych pniach drzew. Kamienie były wciągane na piramidę po rampie usypywanej z piasku i kamieni przed budowlą w miarę wznoszenia piramidy. Gdy położono ostatni kamień - zaostrzony blok granitu - rozbierano rampę. Budowa piramidy trwała wiele lat. Wnętrze piramidy wypełnione było korytarzami, pięknie zdobionymi galeriami i komorami grobowymi. Do budowy piramidy chętnych było bardzo dużo. Praca ta nie była pańszczyzną ale ochotniczą służbą. Każdemu pracownikowi zapewniano nocleg, odzież, wyżywienie i małą zapłatę. Egipcjanie czuli się zaszczyceni przy budowie grobowca faraona. Wierzono, że pomagając w budowie będą mieli udział w nieśmiertelności faraona.

Wyróżniamy kilka rodzajów piramid:

- Mastaba - jest to najstarszy typ monumentalnych nagrobków w starożytnym Egipcie. Budowa ma jedną kondygnację, a jej zewnętrzne ściany są lekko nachylone

- Piramida schodkowa - szereg malejących, nakładających się na siebie mastab. Taką piramidą schodkową jest piramida faraona Dżesera w Sakkarze o wysokości 60 metrów i podstawie 121 na 109 metrów

- Piramida łamana - takim typem piramidy jest piramida króla Snofru w Dahszur. Budowla ma podstawę o wymiarach 188 na 188 metrów i 97 metrów wysokości

- Piramida właściwa (klasyczna) - ostateczną formę idealnego ostrosłupa osiągnęła piramida Cheopsa, największa z trzech piramid w Gizie. Ma podstawę o wymiarach 230 na 230 metrów i jest wysoka na 146 metrów

W całym Egipcie zbudowano łącznie 11 piramid. Najbardziej znane to: piramida Mykerinosa, piramida Chefrena oraz Wielka Piramida Cheopsa - w Gizie.

Trzy wielkie piramidy w Gizie zostały wzniesione za czasów czwartej dynastii (2575-2465 roku p.n.e.). Na północ od Sakkary, na pustyni w Gizie - płaskowyż, który wznosił się 40 metrów ponad doliną Nilu - został najpierw dokładnie ręcznie wyrównany. Największa z nich, grobowiec faraona Cheopsa, powstała jako pierwsza. W samym sercu budowli znajduje się komora z granitu, do której prowadzi pochyły korytarz. Budowla została wykonana z lokalnego kamienia słabej jakości, później została pokryta polerowanym białym piaskowcem. W zespole grobowym znajdują się także trzy mniejsze piramidy: wysoka świątynia, kamienny trakt, niska świątynia i pięć gigantycznych fos wydrążonych w ziemi, w których spoczywały wszystkie elementy niezbędne do budowy pięciu drewnianych łodzi: liny, linki, belki, deski, wiosła. Każde pomieszczenie piramidy spełniało konkretną funkcję: w pomieszczeniu z sarkofagiem król staje się nowym Ozyrysem i upodabnia się do Atuma - boga Zachodzącego Słońca. W westybulu przygotowuje się on do nawigacji i przeobraża się w boga Nieba. W korytarzu przed przeistoczonym królem otwierają się podwoje jego grobowca i tam może się rozgościć w swojej "słonecznej" łodzi.

Piramida stojąca pośrodku - zbudowana jako druga, jest nieco mniejsza i należy do syna Chefrena, który przez całe swoje panowanie wzniósł piramidę o wysokości 144 metrów. Dwa korytarze wejściowe wyłożone granitem prowadziły do przedpokoju wychodzącego na salę hypostylową, gdzie zostały umieszczone 23 posągi Chefrena. Do dnia dzisiejszego zachowały się monolitowe kolumny, jak również część alabastrowej okładziny głównych sal. Trzecia, znacznie mniejsza jest piramidą faraona Mykerinosa i ma 62 metry wysokości. Piramida ta zbudowana została z dużych bloków kamiennych.

Począwszy od 2470 roku p.n.e., za panowania faraona Unisa, długie teksty religijne, które kapłani wygłaszali podczas pogrzebu, zostały wyryte na ścianach piramid. Teksty te miały działanie magiczne. Niektórzy uczeni sądzą, że układ trzech wielkich piramid w Gizie odzwierciedla położenie trzech środkowych gwiazd w konstelacji Oriona. Trzecia, najmniejsza piramida jest nieco odchylona od linii dwóch pierwszych, tak jak najmniejsza gwiazda w pasie Oriona. Właśnie w tym celu wybudowano szyby w piramidach, aby dusza zmarłego faraona mogła iść prosto do gwiazdozbioru Oriona, gdzie miał mieszkać.

Egipskie piramidy są niesamowitymi budowlami, które do dnia dzisiejszego fascynują ludzi.