Kazimierz I Odnowiciel był księciem Polski w latach 1034 - 1058. Był synem swojego poprzednika - Mieszka II Lamberta oraz Rychezy Lotaryńskiej. Władzę pełnił w latach 1034 - 1058. 

Odnowiciel urodził się 25 lipca 1016 roku. Zmarł 19 marca 1058 roku w Poznaniu. 

Próbował wzmocnić władzę monarszą, co spotkało się ze sprzeciwem możnowładctwa ( najwyższa warstwa rycerstwa ). Książę został wygnany na Węgry, skąd wyjechał później do Niemiec. Brak centralnej władzy spowodował samowolę, a nawet utworzenie na części terytorium niezależnego państewka. Doszło do powstania ludowego, a w 1038 roku najazdu księcia Czech - Brzetysława I. 

Dopiero w 1039, a być może 1040 Kazimierz powrócił do kraju, przystępując do odbudowy zniszczonej organizacji państwowej i kościelnej. W 1047 roku ostatecznie pokonał Miecława i przywrócił polskie panowanie na Mazowszu. Kazimierz I Odnowiciel przeniósł stolicę z Gniezna do Krakowa.