Mieszko I - był pierwszym historycznym władcą Polski z dynastii Piastów. Wprawdzie nie posiadał tytułu króla ( miał tytuł księcia ), ale uważa się go za pierwszego historycznego władcę państwa polskiego. 

Nie znamy dokładnej daty urodzenia Mieszka I, lecz wiemy, że na pewno urodził się między rokiem 922 a 945. Zmarł 25 maja 995 roku. 

Władzę sprawował od roku 960. Ważnym faktem w życiorysie Mieszka I jest to, że w 966 roku przyjął chrzest Polski. Oznacza to, że państwo polskie przestało być państwem pogańskim i stało się państwem chrześcijańskim.