Kazimierz 3 Wielki urodził się 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu. Najmłodszy syn Władysława 1 Łokietka i Jadwigi Bolesławówny. W czerwcu lub lipcu 1315 roku Kazimierz został zaręczony z urodzoną 20 maja, królewną czeską Juttą, córką Jana Luksemburskiego. Mariaż z córką Jana Luksemburskiego miał rozwiązać problem pretensji luksemburskich do tronu polskiego ale gdy królowi czeskiemu urodzili się dwaj synowie, postanowił podtrzymać swoje roszcznia. Pawdopodobnie w roku 1321 lub 1322 Kazimierz został zaręczony z Anną, córką Fryderyka Pięknego. Projekt mariażu upadł zapewne po 28 września 1322 roku. Kazimierz 3 Wielki był czterokrotnie żonaty.

Spis wszystkich żon:

1: Aldona Anna Anna A. Domańska Paziowie króla Zygmunta, bohaterka epizodyczna; królewna, sierota po Barbarze Zapolyi. Zmarła w wieku 4 lat.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Giedyminówna (urodziła się ok 1310 - zmarła 26 maja 1339 roku) ożenił się w 1325 roku. Z tego związku narodziły się dwie corki: Elżbieta i Kunegunda.

2: Adelajda Heska (urodziła się 1323/1324-zmarła po 25 maja 1371 roku) ożenił się w 1341 roku. Małżeństwo nie miało potomstwa.

3: Krystyna Krystyna M. Wańkowicz Ziele na kraterze, bohaterka główna; postać autentyczna; córka Melchiora Wańkowicza. Była wychowana w przyjaznej, serdecznej atmosferze. Rodzice mieli z córkami wspaniały ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Rokiczanka (urodziła się przed 1330 - zmarła po 1365). Kazimierz w 1356 roku zawarł małżeństo morganatyczne, a król będząc w prawnym małżeństwie z Adelajdą Heską popełnił bigamię.

4: Jadwiga Jadwiga A. Domańska Paziowie króla Zygmunta, bohaterka epizodyczna, historyczna; królewna, starsza córka Barbary Zapolyi. Po śmierci Anny była bardzo samotna. Macocha ją zaniedbywała. Wychowywała ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum Żegańska (urodziła się pomiędzy 1340 a 1350 - zmarła 27 marca 1390 roku). Wziął ślub w 1365 roku. Z małżeństwa tego pochodziły trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
córki: Anna, Kunegunda, Jadwiga.

Kazimierz 3 Wielki zmarł 5 listopada 1370 roku w Krakowie. Po nim na tronie Polski zasiadł Ludwik Andegaweński (Węgierski).