Zbigniew Krzywousty był polskim księciem z dynastii Piastów Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza. Panował w latach 1102 - 1107. Był pierworodnym synem swojego poprzednika - Władysława I Hermana i prawdopodobnie Przecławy z rodu Prawdziców. 

Urodził się po roku 1070, a zmarł prawdopodobnie 8 lipca 1113 roku.