Konflikt wśród historyków, co do przyczyn upadku państwa polskiego, podzielił ich z grubsza na dwa główne stronnictwa. Szkoła warszawska utrzymuje, że główna przyczyną utraty suwerenności była słabość wewnętrzna "stojącego nierządem" kraju. Szkoła krakowska, skupiająca uczonych o bardziej konserwatywnych poglądach, twierdzi natomiast, że upadek był nieunikniony ze względu na potęgę państw ościennych. Prawda, jak zwykle w takich wypadkach, leży po środku. Do rozbiorów przyczyniło się zarówno osłabienie wewnętrzne Rzeczpospolitej, jak i wzrost potęgi jej sąsiadów.

Znaczący i rażący był przede wszystkim kontrast między państwem polskim z XII i XVIII wieku, a całą resztą liczącej się politycznie Europy. Podczas gdy w Polsce panowała udająca demokrację szlachecką wynaturzona oligarchia magnacka, Europa przeszła już na etap monarchii absolutnej - mniej liberalnej, ale dużo "sterowniejszej". Na zachodzie dominowały państwa narodowe z religią państwową, najczęściej katolicką. Polska była miejscem połączenia wielu żywiołów narodowych (nie tylko "Obojga Narodów" - polskiego i litewskiego), obszarem z natury wielokulturowym i wieloreligijnym, dumnym ze swego tytułu "państwa bez stosów". A tym samym, niestety, chwiejnym, niespójnym i rozdartym wewnętrznie - słabym. I dodatkowo osłabianym przez wiecznie chciwy nowych przywilejów "naród szlachecki", który stopniowo ograniczył władzę królewską praktycznie do funkcji ceremonialnych. W tym samym czasie Europa monarchów absolutnych albo obywała się bez parlamentów, albo pozbawiła je jakiegokolwiek faktycznego znaczenia. Gdy sąsiedzi reformowali i usprawniali administrację, my ją osłabialiśmy, łącząc wiele urzędów w rękach garstki najbardziej wpływowych magnatów. Merkantylizm i fiskalizm - nowe, protekcyjne trendy w gospodarce, od granic Polski jakby się odbijały. Naszą racją stanu było utrzymanie za wszelka cenę feudalizmu w jego najbardziej archaicznej folwarczno - pańszczyźnianej formule. A ceną była ruina gospodarcza kraju. Blokowano rozwój miast i aspiracje polityczno - gospodarcze mieszczaństwa, bo mogłyby one zagrozić interesom szlacheckich latyfundystów. Nieważne, że za miedzą to właśnie mieszczaństwo w niedalekiej przyszłości stało się motorem rewolucyjnych zmian społecznych i gospodarczych. Miast za przykładem sąsiadów zorganizować sobie stałą zaciężną armię, "przedmurze chrześcijaństwa" trwało z uporem przy pozbawionym wartości militarnej, a okupywanym każdorazowo olbrzymimi ustępstwami politycznymi na rzecz umacniania status quo pospolitym ruszeniu.

Z takiej to pozycji startowaliśmy do konfrontacji z Prusami, Austrią i Rosją, które w XVI wieku może i mogliśmy lekce sobie ważyć, ale niepostrzeżenie wyrosły na nowoczesne kontynentalne potęgi, a my jakby wciąż tkwiliśmy dwa stulecia wstecz. Bez wielkiego wysiłku mogli zatem sąsiedzi wygrywać nas do swoich długofalowych celów, obsadzając nasz tron wedle uznania, nieprzerwanie i praktycznie oficjalnie, od 1669 roku począwszy. Rozwijając się, dbali jednocześnie, byśmy trwali w stagnacji - co gorsza, przy poparciu sporej części naszych szlacheckich elit. Doszło nawet do wojny "o sukcesję polską" w latach 1732 - 1735, poprzedzonej zawarciem traktatu Loewenwolda (bardziej znanego jako traktat Trzech Czarnych Orłów 1732), w którym przyszli zaborcy zobowiązali się utrzymać za wszelka cenę archaiczny ustrój Rzeczpospolitej i współdziałać przy wyborze kolejne króla polskiego. Tak oto umowa międzynarodowa potwierdziła naszą całkowitą bezsilność. Podobnie jak podwójna elekcja Leszczyńskiego i Augusta III, po której ten pierwszy musiał salwować się ucieczką zagranicę, a drugiego na tronie osadziły połączone wojska rosyjskie i saskie. Ale nawet wtedy bielmo nie spadło ze szlacheckich oczu - wciąż blokowano rozpaczliwe próby ratowania państwa, jakie niemal natychmiast po wyborze na tron z poparciem carycy Katarzyny II podjął w 1764 Stanisław August Poniatowski, jakby przeczuwał, że jeśli nie zacznie działać, będzie ostatnim królem wolnej Polski. Miast mu pomóc, naród szlachecki zawiązał przeciwko władcy konfederację w Barze w 1768. Pod patronatem Moskwy, praktycznie zapraszając zaborców, by szybciej zdjęli z Polski zbyt ciężkie jarzmo niezależności. I nawet I rozbiór z 1772 niczego nie zmienił. Mimo że część państwa zniknęła, wchłonięta przez obce potęgi, największym zagrożeniem nadal był własny król, który cudem zdołał przeprowadzić mimo zagranicznej kurateli cały olbrzymi dorobek reformatorski Sejmu Wielkiego (1778-1792). Z pierwszą europejską a drugą światową konstytucją na czele. Ale, oczywiście, było to niezbite świadectwo, że dąży do absolutum dominum i należało jak najszybciej zawiązać konfederację targowicką (1792), żeby przypadkiem państwa nie uratować.

Cel osiągnięto, Sejm Grodzieński dokonał kolejnego rozbioru, gwarantując w zamian prawa kardynalne, ukochane przez ogół szlachty, a zabójcze dla kraju, archaiczne status quo. Trzy lata później Polska zniknęła z mapy świata. Jej naród potrzebował aż (a może tylko?) stu dwudziestu trzech lat, by sobie na jej ponowne zaistnienie zasłużyć.