Tarnów to małe, ale stare miasteczko, tętniące życiem, urokliwe i pełne ciekawych zabytków. Według wielu historyków sztuki Tarnów to jedna z "pereł renesansu" w Polsce południowej. Systematycznie odnawiane Stare Miasto to doskonały przykład harmonijnego układu ulic, typowego dla odrodzenia. Od wieków miasto to cechuje się tolerancją oraz pokojowym

i zgodnym współistnieniem wielu różnych narodów. To pokojowe koegzystowanie widoczne jest w tarnowskiej architekturze. Do najpiękniejszych zabytków architektury zaliczyć należy:

  • renesansowy ratusz, który został zaprojektowany przez Jana Marię Padovano. Posiada on piękną attyką w stylu odrodzeniowym, która została zwieńczona maszkaronami oraz sterczynami,
  • bazylikę katedralną w stylu gotyckim, która w 1400 roku podniesiona została do godności kolegiaty. W kolegiacie można oglądać rzeźby pochodzące z przełomu stylów gotyckiego i renesansowego, jak portale kamienne czy płyty nagrobne rodzin Ostrogskich i Tarnowskich. Jednym z najpiękniejszych pomników nagrobnych doby renesansu w całej Europie jest rzeźba kobiety na płycie nagrobnej Barbary
  • z Tęczyńskich Tarnowskiej. Dzieło to pochodzi prawdopodobnie z warsztatu Bartłomieja Berrecciego, włoskiego artysty działającego w Polsce, twórcy Kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze wawelskiej,
  • Dom Mikołajewski pochodzący z 1524 roku, jest to najlepiej zachowany w Tarnowie dom z początku XVI wieku, posiada on oryginalną renesansową kamieniarkę.

Tarnów to miasto rodzinne, między innymi generała Józefa Bema. Do dziś można oglądać dom rodzinny generała. Jego prochy zostały złożone w Mauzoleum, stojącym w Parku Strzeleckim, które zaprojektował Adolf Szyszko-Bohusz. Stałą wystawę poświęconą życiu

i działalności generała Bema można zwiedzać w Muzeum Okręgowym.

Tarnów to znaczący ośrodek kulturalny. Odbywa się tu wiele imprez o zasięgu krajowym,

a nawet europejskim. Na bogaty kalendarz imprez składają się: Ogólnopolski Festiwal Komedii TALIA, Spotkania Teatrów Pantomimy BAL MIMA, Festiwal Muzyki Odnalezionej, Festiwal Muzyki Kameralnej BRAVO MAESRTO, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żeglarskiej BEZAN I WIELE INNYCH.

Zamek w Dębnie

Zamek w Dębnie uzyskał swój obecny wygląd już pomiędzy latami 1470 a 1480. Przypuszczalnie została wzniesiona przez krakowskiego murarza Marcina Proszko i jego pomocników. Fundamenty nowego budynku ułożono z głazów narzutowych, natomiast ściany położono z cegieł w wątku polskim. Na zamek składają się cztery dwukondygnacyjne podpiwniczone budynki jednotraktowe, które połączone zostały ze sobą narożami. Budowle te otaczają dziedziniec w kształcie trapezu. Do pokoi na piętrze można się dostać przez drewniany ganek, który obiegał dookoła dziedziniec. Na skrzydle zachodnim zamku znajdują się dwie baszty, które u góry są ośmioboczne, zaś u dołu cylindryczne. Natomiast we wschodnim skrzydle od południowej i północnej strony umieszczono dwa wykusze nadwieszone na kamiennych kroksztynach. Ogromnie interesujący i oryginalny jest wystrój pomieszczeń na piętrze we wschodniej części zamku, należy tu zwrócić uwagę na wyjątkowo piękną kamieniarkę portyków pochodzących z okresu późnego gotyku oraz arkad, które prowadzą do wykuszy.