GIOTTO DI BONDONE. Co do daty jego urodzin jest sporo niejasności. Przyjmijmy więc, że urodził się około 1266 r., zaś zmarł w 1337 r. Właściwie to nazywał się Angiolo di Bondone i był głównym twórcą sztuki trecenta. Jest on uważany za pierwszego realistę w malarstwie i doskonałego architekta. Najważniejsze dzieła Giotta to: freski (w kościele św. Franciszka w Asyżu, sceny z życia Marii i Jezusa Chrystusa w kaplicy dell' Arena w Padwie oraz w kościele Santa Croce we Florencji), a także projekt kampanili przy florenckiej katedrze. Miał on licznych naśladowców, których możemy nazwać giottystami. Jego styl naśladowali prawie wszyscy malarze XIV wieku. Jego dzieła charakteryzuje naturalizm, realizm oraz trójwymiarowość.

DONATELLO. Tak na prawdę nazywał się Donato di Niccolό di Betto Bardi. Urodził się ok.1380 r. we Florencji, zmarł w 1466 roku. Ten wybitny rzeźbiarz tworzył we wczesnym renesansie we Florencji, Sienie i Padwie. Jego rzeźby wielokrotnie nawiązują do epoki antyku. Główne dzieła Donatella to: posąg na fasadę kościoła Orsanmichele, figura Dawida (1408/1409), pomnik kondotiera Erasmo da Narni, zw. Gattamelata w 1447 w Padwie oraz liczne płaskorzeźby (m.in. w 1438 trybuna śpiewacza dla katedry we Florencji). Miał on ogromny wpływ rozwój rzeźby renesansowej.

BOTTICELLI SANDRO. Żył w latach ok. 1445-1510 i pochodził z Florencji. To znany włoski malarz Odrodzenia i przedstawiciel szkoły florenckiej. Jego dzieła to: freski (z Kaplicy Sykstyńskiej, z lat 1481-83, np. Młodość Mojżesza, czy Kuszenie Chrystusa), obrazy sakralne, malowidła mitologiczne (Narodziny Wenus z ok. 1485 r., Wiosna z ok. 1478 r.). Dzieła Botticellego są alegoryczne, mają doskonałą linię, niekiedy są dekoracyjne i charakteryzują się chłodnym koloryzmem.

GHIRLANDAIO DOMENICO. Właściwie to nazywał się Domenico di Tommaso Bigordi. Żył w latach 1449-1494. Był nauczycielem Michała Anioła. Ten artysta renesansowego malarstwa florenckiego stworzył liczne obrazy (bodaj najsławniejszy jest jego Starzec i wnuczek), freski religijne (m. in. w kościele Santa Maria Novella, freski w Pizie, w kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie) oraz portrety.

LEONARDO DA VINCI. Żył w latach 1452-1519. To urodzony na prowincji Florencji malarz, architekt i rzeźbiarz, a także teoretyk sztuk pięknych (robił notatki, opublikowane pośmiertnie w 1651 roku jako "Traktat o malarstwie", przełożone następnie na inne języki, w tym również na polski w 1961 r.). Był także badaczem przyrody, projektował broń, studiował fizykę atmosfery, położył podwaliny pod rozwój anatomii człowieka i zajmował się filozofią. To jeden z najsławniejszych mistrzów Odrodzenia. Jego malowidła, freski religijne i portrety charakteryzuje harmonijna kompozycja, doskonałe proporcje, perspektywa i delikatny światłocień, czyli technika sfumato. Godnym uwagi przykładem tej techniki jest jego obraz Mona Liza, czyli La Gioconda z ok. 1503-1506 r. Inne znane na całym świecie dzieła Leonarda to: Dama z gronostajem, powstała w latach 1483-1485, Madonna wśród skał z 1483 r., Ostatnia wieczerza z 1495-1498 r., czy Święta Anna Samotrzecia (1500-1506).

DÜRER ALBRECHT. Urodził się w Norymberdze w 1471 roku. To słynny malarz i grafik oraz teoretyk sztuki. Można go nazwać najwybitniejszym twórcą niemieckim przed reformacją, a ściślej z pogranicza gotyku i odrodzenia w środkowoeuropejskiej sztuce. Jego dzieła malarskie to: portrety (np. Autoportret, który pochodzi z 1498 r.), malowidła sakralne (np. słynna Adoracja Trójcy Świętej z 1511 r., czy zaginiony obraz Wniebowzięcie NMP ), a także obrazy cesarskie. Z jego dzieł graficznych warto wymienić: drzeworyty (Pasja oraz Apocalypsis cum figuris z lat 1496-1498) i miedzioryty (Rycerz, śmierć i diabeł z roku 1513; Melancholia z 1514 r.). Zmarł w 1528 roku w Norymberdze.

MICHAŁ ANIOŁ. Prawdziwe nazwisko tego artysty to Michelangelo Buonarroti. Żył w latach 1475-1564 i pochodził z Włoch. Był rzeźbiarzem, malarzem i architektem, a także poetą. To ogromnie wybitny twórca epoki Odrodzenia. Jego główne dzieła to: Pieta - rzeźba, pochodząca z lat 1498-1500, rzeźba przedstawiająca Dawida z lat 1501-1504, posągi Mojżesza, które stworzył w latach 1513-!516 oraz nagrobki Medyceuszów w kościele Saint Lorenzo we Florencji, powstałe w 1520-1534 roku. Poza wykonaniem najsławniejszych rzeźb Renesansu stworzył także najsławniejsze malowidła ścienne na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej (1509-1512, 1536-1541), obrazy sakralne, np. "Św. Rodzina", powstała w 1503 r. Zaś kopuła Bazyliki Św. Piotra w Watykanie z 1547 r. i rozwiązanie urbanistyczne w Rzymie w Kapitolu, pochodzące z ok. 1536 roku oraz inne projekty architektoniczne dowodzą, że Michał Anioł był również wspaniałym architektem.