Hymn Polski, czyli Mazurek Dąbrowskiego, został skomponowany 1797 r. przez Józefa Wybickiego. Od 26 lutego 1927 r. stał się oficjalnym hymnem Polski.

Hymn Polski - powstanie utworu

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została napisana przez Józefa Wybickiego podczas pobytu Legionów w miejscowości Reggio Nell’Emilia w Republice Lombardzkiej (Włochy). Została napisana  dla uświetnienia wyjazdu legionistów z Reggio Nell’Emilia. Autor melodii pozostaje nieznany. 

Od samego początku pieśń została entuzjastycznie przyjęta przez żołnierzy i towarzyszyła im przy wielu istotnych wydarzeniach. Witano nią Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego podczas wjazdu do Poznania w 1806 r., śpiewano podczas powstania listopadowego i styczniowego, rewolucji 1905 i II wojny światowej. 

Towarzyszyła Polakom podczas Wielkiej Emigracji. Została przetłumaczona na wiele obcych języków i śpiewana przez cudzoziemców podczas Wiosny Ludów. Tekst został ogłoszony po raz pierwszy w 1799 r. w Mantui w gazecie "Dekada Legionowa".

Mazurek Dąbrowskiego hymnem Polski

26 lutego 1927 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP wydało okólnik, w którym ogłoszono, że "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" staje się hymnem narodowym. Jednocześnie ustalono jego obowiązującą treść. Po II wojnie światowej władze nie zmieniły hymnu. Zapis o obowiązującym hymnie znalazł się w Konstytucji PRL z 1952 r.

31 styczna 1980 r. tekst i melodia hymnu zostały zatwierdzone przez Sejm w ustawie o godle, barwach i hymnie.

Hymn Polski - znaczenie

Pieśń legionów Polskich we Włoszech stała się niezwykle popularnym utworem śpiewanym przez żołnierzy polskich zarówno w kraj, jak i poza jego granicami. Przynosiła nadzieję i integrowała Polaków.

Mazurek Dąbrowskiego stał się pierwowzorem wielu innych hymnów narodowych, m.in. Serbii, Czech, Ukrainy.