ANTYSEPTYKA

W 1865 roku francuski chemik Ludwik Pasteur opublikował pracę, w której sugerował, że infekcje są wywoływane przez mikroskopijne mikroby unoszące się w powietrzu. Jego artykuł z zainteresowaniem przeczytał brytyjski chirurg Joseph Lister. Mając często do czynienia z zakażeniami wokół złamań kości, Lister dokonał wielu udanych prób z zastosowaniem roztworu fenolu do ochrony ran przed drobnoustrojami. Dzisiaj antyseptyka jest powszechnie stosowana nie tylko w chirurgii, ale także na przykład przy produkcji żywności.

DYNAMIT

W początkach lat 60. XIX wieku szwedzki chemik Alfred Nobel opracował sposób bezpiecznego używania nitrogliceryny, która miała wprawdzie potężną siłę, ale łatwo było przez przypadek spowodować eksplozję. W 1967 roku opatentował mieszanką składającą sie z nitrogliceryny i tak zwanej ziemi okrzemkowej, której wybuch można było spowodować tylko za pomocą specjalnego detonatora. Dynamit szybko wszedł do powszechnego użycia w kopalniach i przy kruszeniu skał oraz do burzenia budynków.

FOTOGRAFIA

W 1826 roku francuski wynalazca Joseph Niepce wykonał pierwszą trwałą fotografię na metalowej płycie pokrytej tak zwanym asfaltem syryjskim. Od 1829 roku do śmierci w 1833, Niepce pracował z francuskim artystą i wynalazcą Louis Daguerre'em. W 1837 Daguerre zaprezentował pierwszą praktyczną metodę otrzymywania fotografii. W 1841 roku brytyjski uczony William Talbot opatentował proces, w którym z pierwotnego, negatywowego obrazu otrzymuje się dowolną liczbę pozytywowych odbitek.