Jan III Sobieski - urodzony 17 sierpnia 1629 w Olesku, zmarł 17 czerwca 1696 w Wilanowie- wielki król Polski od roku 1674. Hetman od 1666 roku.

Wielki hetman pochodził ze znanego rodu  Sobieskich z Sobieszczyna.  Był także spokrewniony z potężnych rodem Żółkiewskich. Był prawnukiem hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego.

Dzieciństwo spędził w rezydencji pradziada w Żółkwi. Otrzymał staranne wykształcenie. Uczęszczał do Kolegium Nadworskiego w Krakowie (1640-43) W latach 1643-46 studiował na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Jan III Sobieskich uwielbiał podróże. Po swoich studiach wyjechał na dwa lata za granice. Zwiedził wtedy: Lipsk, Antwerpie, Bruksele, Paryż, Londyn, Lejdę i Hagę, poznał wielu wspaniałych przywódców. Kiedy przebywał we Francji zapisał sie do Czerwonej Kampanii gwardii królewskiej. Zaznajomił sie wtedy z wieloma językami: łacina, francuskim, niemieckim. Biegle władał także językiem włoskim.

Potop Szwedzki (1655-60)

Na początku Potopu Szwedzkiego poddał sie pod protekcje króla szwedzkiego Karola X Gustawa, aby jako pułkownik Wojsk Karcianych w 1655 roku pomaszerować z armia szwedzka do Prus.  W armii szwedzkiej miał także za zadanie buntowanie wrogich żołnierzy I wcielanie ich do armii kraju na północy Europy. Dnia 24 marca 1656 roku wraz z innymi Wojskami Karcianymi opuścił szeregi wojsk szwedzkich I pod Łańcutem  został przyjęty do wojsk Stefana Czarnieckiego. Walczył odtąd pod komenda Jerzego Lubomirskiego w Wielkopolsce i Prusach Królewskich. 19 kwietnia wraz z Dymitrem Wisniowieckim atakował szańce Torunia. W  maju 1656 walczył  u boku wielkiego króla  Jana II Kazimierza. 26 maja król awansował go na chorążego wielkiej korony. W roku 1656 dowodził własnym pułkiem, sześciotysięcznym tatarskim oddziałem posiłkowym z którym wysławił swe imię, gdyż wygrał Bitwę Warszawska. W 1657 walczył przeciwko wojskom siedmiogrodzkim dowództwa Jerzego II Rakoczego. W  1658 oblegał wraz z Aleksandrem Koniecpolskim pruski Toruń. Dzięki temu awansował na stopień pułkownika królewskiego.

Jan III Sobieski jako król Polski

W 1672 Turcy zaatakowali cała swą potęgą Polskę. Zdobyli Kamieniec Podolski, podeszli również pod Lwów. Jan III Sobieski nie był w stanie przeciwstawić sie dwustutysięcznej armii Mehmeda IV. Najazd turecki zakończył sie niekorzystnym dla Rzeczypospolitej traktatem buczackim. W roku 1673 Sobieski odniósł zwycięstwo pod Chocimiem nad przeważającymi  wojskami tureckimi. Dzięki temu po śmierci M. Korybuta Wisniowieckiego objął on tytuł króla Rzeczpospolitej.

Przez chrześcijan jest on nazywany „obrońcą wiary”