Na świecie występuje duża różnorodność grup ludzkich. Różnice powstałe między nimi wynikają przede wszystkim z warunków środowiskowych, w jakich dane społeczności żyją i przystosowania się owych społeczności do tych warunków. Na tej podstawie wykształcił się szereg różnic fizycznych, które stały się podstawą wyróżnienia ras ludzkich. Wyróżnia się  trzy Trzy Trójka symbolizuje Boga, bóstwo, świętość, trójcę, sacrum, harmonię, siłę, Słońce, owocowanie, wzrost, rozwój, medytację, szczęście, świadomość.
W różnych kulturach liczbę ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
główne rasy, które różnią się dziedzicznymi cechami fizycznymi, takimi jak: kolor skóry i włosów, kształt czaszki, warg i nosa, oprawa oczu oraz grupa krwi. Są to rasy:

 • Europeidalna - rasa biała, zamieszkująca Europę, Amerykę Północną, Australię i część Azji.
 • Negroidalna - rasa czarna, zamieszkująca obszary Afryki na południe od Sahary. Charakteryzuje się ciemną barwą skóry i oczu, wełnistymi, kręconymi, czarnymi włosami, szerokim nosem, wysuniętą do przodu przednią częścią czaszki oraz grubymi wargami.
 • Mongoloidalna - rasa żółta, zamieszkująca Azję, Madagaskar Madagaskar Republika Madagaskaru. Stanowi wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim przy południowo- -wschodnim wybrzeżu Afryki. Powierzchnia 587 041 km2. Liczba ludności 16 437 tys. (2001 r.). Stolica ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i Grenlandię. Cechuje się ciemniejszym niż u rasy europeidalnej odcieniem skóry, fałdą mongolską, czarnymi, prostymi włosami oraz wydatnymi kośćmi policzkowymi.

Poza wyżej wymienionymi istnieją również rasy będące ich krzyżówkami. Należą do nich:

 • Metysi - są to potomkowie przedstawiciela rasy białej z Indianinem (rasa żółta).
 • Mulaci - są to potomkowie przedstawicieli rasy białej i czarnej.
 • Zambosi - są to potomkowie przedstawicieli rasy czarnej i żółtej.

Rasy ludzkie można podzielić także bardziej szczegółowo, gdyż między ich przedstawicielami występują pewne różnice w zależności od regionu zamieszkania. Wyróżnia się m. in. rasy:

 • Indyjską - zaliczaną do rasy europeidalnej, charakteryzującą się jednak ciemniejszym kolorem skóry i oczu, a także ciemnymi i prostymi włosami. Przedstawiciele tej rasy zamieszkują głównie Indie Indie Republika Indii. Państwo położone w południowej części Azji nad Oceanem Indyjskim. Powierzchnia 3 287 263 km2. Liczba ludności 1 017 544 tys. (2001 r.). Stolica Delhi. Język urzędowy ... Czytaj dalej Słownik geograficzny i Sri Lankę.
 • Australijską (Aborygeni) - zaliczaną do rasy negroidalnej, różniącej się jednak falistymi włosami oraz wydatnym łukiem brwiowym. Jej przedstawiciele zamieszkują Australię i Tasmanię.
 • Amerykańską (Indianie) - zaliczaną do rasy mongoidalnej. Indianie zamieszkują obszary obu Ameryk.
 • Malezyjską - zaliczaną do rasy negroidalnej, a zarazem podobnej do mongoidalnej. Różni się od nich cechami krwi. Jej przedstawiciele żyją na Malezji i Nowej Gwinei.

Ludność kuli ziemskiej jest zróżnicowana nie tylko ze względu na cechy fizyczne, ale także językowe. Decyduje o tym ich przynależność do danej grupy etnicznej i narodowej. Na świecie istnieje około 2 500 języków. Największym zróżnicowaniem językowym charakteryzuje się Afryka, w której używa się około 1 200 języków. Istnieje wiele klasyfikacji języków świata. Wyróżnia się m. in. grupy językowe:

 • Języki oficjalne - języki o największym zasięgu, stosowane w ONZ, należą do nich: angielski, chiński, hiszpański, francuski, rosyjski, niemiecki i arabski.
 • Języki narodowe - języki o mniejszym zasięgu, należą do nich języki wyżej wymienione oraz urzędowe języki wszystkich krajów świata, np. polski, portugalski, grecki itd.
 • Języki martwe (starożytne) - języki współcześnie nie używane, ale stosowane powszechnie w przeszłości, np. łacina, starogrecki, staroindyjski.
 • Języki sztuczne - języki sztucznie wymyślone i wprowadzone do użycia, aby ułatwić porozumiewanie się między odrębnymi narodami. Charakteryzują się prostą pisownią i wymową. Najpopularniejszym językiem sztucznym jest esperanto.