* Teren województwa pomorskiego to obecnie jeden z bardziej atrakcyjnych miejsc dla inwestowania zarówno polskiego jak i zagranicznego kapitału, gdyż jest dobrze ulokowany w środkowo- zachodniej Polsce, ma prężnie rozwinięte gałęzie przemysłu oraz całe zaplecze wysoko wykwalifikowanych pracowników. Znaczny udział całej produkcji działu przemysłu w Polsce jest właśnie wytwarzany w tzw. Regionie Gdańskim. Zdecydowana większość mieszkańców całego regionu koncentruje się właśnie na terenie aglomeracji Trójmiejskiej, którą tworzą wspólnie: miasto Gdańsk (około 470 000 mieszkańców), miasto Gdynia (około 250 000 mieszkańców), miasto Sopot (około 50 000 mieszkańców), co może być kolejnym czynnikiem przyciągającym potencjalnych inwestorów. Ponadto w skald całej aglomeracji wchodzi też miasto Pruszcz Gdański, miasto Rumia, miasto Reda, czy Wejherowo , ostatnio znaczenia nabierają też gminy sąsiednie, formalnie nie będące w tej strukturze. Cały proces kształtowania tzw. pasma na zachodzie to miasta: Żukowo i Kolbud, dalej Kartuzy, czy Chmielna oraz Sierakowice; natomiast pasma na północy to: Kosakowo i Pucka, czy Luzina; teraz potencjalne zaledwie jest tutaj miasto Pruszcz Gdański i Pszczółki; a w dalszych planach jest region który obejmie tereny po Zblew oraz Czarną Wodę.

* Najważniejszy udział w działalności poza terenami aglomeracji w całym województwie przypadł miastu Słupia gdzie żyje ponad 100 tysięcy mieszkańców, a ośrodek ma znaczenie regionalne, skupiający aktywność gospodarczą mieszkańców w północnej i zachodnim obszarze tegoż województwa. Ponadto również silną rolę w regionie odgrywają: miasto Wejherowo, też Lębork, miasto Tczew, miasto Malbork- zamek jako atrakcja turystyczna, też Kwidzyn, oraz Starogard Gdański czy miasto Chojnice. W całym pasie osadniczym dla tego województwa widać również osadnictwo wiejskie, które to funkcjonuje razem z małymi ośrodkami miejskimi, a coraz silniej zostaje podporządkowane znacznych wielkości ośrodkom węzłowym.

* Największe miasta terenu województwa pomorskiego uwzględniając liczbę ich mieszkańców to: miasto Gdańsk (456.6 tys. mieszkańców), miasto Gdynia (255.4 tys. osób), miasto Słupsk (102.2 tys. mieszkańców), Tczew (61.2 tys. mieszkańców), miasto Starogard Gdański (50.5 tys. osób, miasto Wejherowo (47.0 tys. osób), miasto Rumia (43.0 tys. mieszkańców), miasto Sopot (około 41.8 tys. osób), miasto Chojnice (40.6 tys. mieszkańców), miasto Malbork (40.1 tys. mieszkańców),miasto Kwidzyn (39.9 tys. osób) .

* Z kolei najmniejsze miasta regionu to: miasto Krynica Morska (zaledwie 1.3 tys. mieszkańców), miasto Skórcz (3.2 tys. mieszkańców), miasto Czarna Woda (3.3 tys. osób) oraz miasto turystyczne Łeba (4.1 tysiąca mieszkańców.).