Od wielu już lat człowiek zmienia oraz przekształca środowisko naturalne, tylko po to aby zaspokajać swe potrzeby czy żyć wygodniej. I tak najczęściej te zmiany dotyczą karczowania lasów, dalej osuszania bagna oraz licznych torfowisk, człowiek buduje nowe drogi, nowe mosty czy osiedla mieszkaniowe, dlatego też przekształca naturalne środowisko i krajobraz, często zapominając o konsekwencjach na dalsze lata.

Część terenów została do tego stopnia przeobrażone w wyniku działalności człowieka, iż doszło do zniszczenia rzeźby, też zdegradowane zostały grunty oraz gleby, do tego jeszcze zmiany naturalnego składu powietrza (zawartość tlenu) atmosferycznego czy chociażby obieg wody, w konsekwencji też rośliny, dalej zwierzęta czy wreszcie ludzie, mogą znaleźć się w dość mało sprzyjających warunkach. Współczesne lata pokazują że tereny zdegradowane stanowią 11% obszaru kraju, a tu mieszka blisko 35% mieszkańców Polski.

W przeciągu ostatnich lat około połowa z tych 27 terenów zagrożenia już przestała istnieć, lecz inne tereny zostały zmniejszone. Warto chociażby wspomnieć iż jest wysoki stopień degradacji lasów na terenie gminy Węgliniec. A to jest efektem nakładania na siebie lokalnych oraz transgranicznych, dużych ilości zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Z kolei nowe rejony zanieczyszczeń tworzą się w wielkich aglomeracjach, czego przyczyną może być bardzo gwałtowny postęp w rozwoju środków transportu.