Oto przedstawienie rejonów gdzie zalegają pokłady węgla brunatnego, dalej kamiennego na całym świecie, także najwięksi producenci oraz eksporterzy tego surowca:

1) Najwięksi producenci węgla kamiennego to:

* Chiny - wydobycie 34,6( w procentach).

* USA - wydobycie 24,0

* Indie - wydobycie 7,1

* RPA - wydobycie 5,1

* Rosja - wydobycie 4,9

Oto jak zmieniała się produkcja węgla w Chinach: 425, potem 354, dalej 596,dalej 1291 (w poszczególnych latach 1960, dalej 1970,dalej 1980, dalej 1995)

A jak w USA: od 392, do 550, przez 671, do 858

W Chinach mamy bardzo tania - siła robotnicza.

* gospodarka opiera się węglu kamiennym.

* Chiny: to Prowincja Liaoning , dalej Zagłębie Fushun, dalej Zagłębie Fuxin, dalej Zagłębie Behxi, dalej Prowincja Shanxi: dalej Zagłębie Datong.

* USA: to Zagłębie Appalaskie, dalej Przedgórze Gór Skalistych.

* Indie: to Zagłębie Danodar.

* RPA: to Prowincja Transwal, oraz Natal.

* Rosja: to Zagłębie Kuźnieckie, dalej Uralskie, dalej Peczorskie, dalej Płd-Jakuckie, Czeremchowskie.

* Australia: to Góry Wododziałowe.

* Ukraina: to zagłębie Donieckie.

* Kazachstan: tu zagłębie Karagandzkie, oraz zagłębie Ekibastuskie.

Największy eksport węgla kamiennego:

* Australia - wydobycie 29,3%.( w procentach)

* USA - wydobycie 14,7.

* RPA - wydobycie 9,8.

* Kanada - wydobycie 7,2.

* Kazachstan - wydobycie 6,8.

* Polska - wydobycie 6,2 to zagłębie dolnośląskie, dalej wałbrzyskie, dalej lubelskie.

Najwięksi producenci węgla brunatnego to:

* Niemcy wydobycie 21,5%.( w procentach)

* Rosja - wydobycie 10,2.

* USA - wydobycie 8,3.

* Polska - wydobycie 6,9.

* Czechy wydobycie 6,9.

Polska: to przede wszystkim zagłębie. Bełchatów, dalej Konin, Bogatynia oraz Turoszów.