Nizina Padańska – podstawowe informacje

Nizina Padańska położona jest w północnej części Włoch. Jej nazwa pochodzi od przepływającą przez nią rzeki Pad, która wpada do morza Adriatyckiego w okolicach Wenecji. Włoska nazwa niziny to Pianura Padana. Pad jest najdłuższą włoską rzeką – na 652 km długości  ok. 600 km znajduje się właśnie na terenie niziny.

Nizina Padańska - charakterystyka geograficzna i przyrodnicza

Nizina Padańska otoczona jest od północy i zachodu Alpami, lecz jej średnia wysokość  to zaledwie ok. 100 m n.p.m. Najwyższe położone w tym regionie punkty to wzgórza: Berici (603 m n.p.m.) oraz Euganei (444 m n.p.m.), które mają pochodzenie wulkaniczne. Obszar Niziny Padańskiej to teren rozległego zapadliska tektonicznego, powstałego w trzeciorzędzie, pokrytego grubą warstwą osadów trzecio- i czwartorzędowych. Panujący tam klimat można określić jako podzwrotnikowy typu przejściowego, pomiędzy śródziemnomorskim i kontynentalnym. Średnia wartość temperatur w najcieplejszym miesiącu (lipcu) wynosi od ok. 15 do 29° C. W najzimniejszym miesiącu (styczniu) jest to od ok. -4 do 6° C.

Nizina Padańska dzieli się na mniejsze niziny: Emiliańską, Lombardzką, Piemoncką i Wenecką.

Nizina Padańska to jeden z najważniejszych, a także najżyźniejszy region Włoch. Występują tu brunatnoziemy, gleby glejowe i aluwialne, a cała powierzchnia pokryta jest bardzo gęstą siecią rzek. Całe dorzecze Padu to blisko 75 tys. km². Panują tu bardzo dobre warunki do sadownictwa i prowadzenia upraw, m.in. jęczmienia, kukurydzy, pszenicy i ryżu. Co ciekawe Włochy są największym na kontynencie producentem tego ostatniego. Często prowadzona jest w tym regionie również hodowla bydła i trzody, a działające tam gospodarstwa rolne i hodowlane należą do największych w całym kraju. Z tego względu nizinę nazywa się czasami „spichlerzem Włoch”. Dorzecze Padu to również miejsce, gdzie wydobywa się gaz ziemny i ropę naftową.

Nizina Padańska – charakterystyka demograficzna i społeczna

Do największych i najważniejszych miast znajdujących się na Nizinie Padańskiej należą Mediolan i Turyn. Tam właśnie występuje największa we Włoszech gęstość zaludnienia, jeżeli bierzemy pod uwagę ludność rolniczą – jest to ponad 240 osób/km². Mediolan jest drugim co do wielkości miastem Włoch (po Rzymie), a liczba jego mieszkańców wynosi ok. 1,3 miliona ludzi. Jest to też najważniejszy włoski ośrodek gospodarczo-finansowy. Nieco mniejszy, lecz położony bezpośrednio nad Padem, jest Turyn, w którym zamieszkuje ok. 900 tys. ludzi. Oba miasta zajmują ważne miejsce w kulturze kraju i całej Europy. Inne metropolie i ważne dla historii miejscowości położone na Nizinie Padańskiej to: Bolonia, Ferrara, Padwa, Parma, Rawenna, Wenecja i Werona.

Nizina Padańska obejmuje swoim obszarem tereny należące do pięciu regionów administracyjnych Włoch: Piemontu, Lombardii, Emilii-Romanii, Wenecji Euganejskiej oraz Friuli-Wenecji Julijskiej.