Obszar Polski obejmuje teren o powierzchni 312 685 km2 położony między Bałtykiem a Sudetami i Karpatami w dorzeczu Odry i Wisły. Do Polski należy też pas wód terytorialnych o szerokości 12 mil morskich i powierzchni morza terytorialnego 8 622 km2. Morska strefa ekonomiczna Polski ma powierzchnię 22 634 km 2. Położenie kraju można dokładniej przedstawić w sposób matematyczny za pomocą współrzędnych geograficznych. Obszar Polski wyznaczają następujące współrzędne geograficzne:

- kraniec północny, przylądek Rozewie - 54 st. Szerokości geograficznej północnej,

- kraniec południowy, szczyt Opołonek w Bieszczadach - 49 st. szerokości geograficznej północnej

- kraniec wschodni, kolano Bugu na wschód od Strzyżowa - 24 st. długości geograficznej wschodniej,

- kraniec zachodni, kolano Odry na zachód od Cedyni - 14 st. długości geograficznej wschodniej.

Rozciągłość geograficzna między skrajnymi punktami kraju wynosi prawie 6 st. szerokości geograficznej i 10 st. długości geograficznej, natomiast rozciągłość liniowa jest wyrażona w kilometrach i wynosi z północy na południe 649 km i z zachodu na wschód 689 km.

Wielkość rozciągłości równoleżnikowej powoduje występowanie 40 minutowej różnicy czasu lokalnego między skrajnymi punktami, aczkolwiek na całym terenie kraju obowiązuje czas środkowoeuropejski odpowiadający południkowi 15 st. Jest to czas powiększony o 1 godzinę w stosunku do południka 0 st.

Łączna długość granic Polski wynosi 3535 km. Długość poszczególnych granic przedstawia się następująco:

- Niemcy- 461 km,

- Czechy - 785 km,

- Słowacja- 617 km,

- Ukraina - 520 km

- Białoruś - 407 km,

- Litwa - 102 km,

- Rosja - 209 km,

- granica morska - 524 km.

Liczba ludności Polski wynosi: 38,6 mln, co daje jej 29 miejsce w świecie i 8 w Europie. Gęstość zaludnienia wynosi 123 os/km2. Dla poszczególnych województw: od 60 os/km2 w woj. warmińsko - mazurskim, do 398 os/km2 w Śląskim. Na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet. Stopień feminizacji jest wyższy w miastach, gdzie na 100 mężczyzn przypada aż 109 kobiet.