Pogoda- jest to zespół zjawisk zachodzących w troposferze w danej chwili lub w ciągu danego okresu czasu w danym miejscu.

Klimat- ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji normalny przebieg pogody, zarówno jej stanów jak i poszczególnych składników.

Składniki klimatu oraz pogody - temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wiatr, opady atmosferyczne, zachmurzenia nieba, wilgotność względna

Czynniki klimatotwórcze: szerokość geograficzna, ukształtowanie terenu, wysokość nad poziomem morza, odległość od zbiorników wodnych.

Skala jest to stosunek między odległością dwóch punktów na mapie a odległością tych samych punktów w rzeczywistości, mówi o zmniejszeniu mapy.

SKALA może być w postaci liczbowej lub mianowanej.

Widnokrąg - linia pozornego styku lądu ze sferą niebieską

Horyzont - wielkie koło na sferze niebieskiej, które jest prostopadłe do pionu.

Dorzecze- obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki.

Krajobraz naturalny -jest to krajobraz bez śladu działalności człowieka, na kontynencie afrykańskim najczęściej jest to krajobraz pustyń.

Antropogeniczny - jest to krajobraz znacznie przekształcony przez człowieka, w którym zostały wprowadzone elementy gospodarki, często jest to krajobraz górniczy np. glinianki, kamieniołomy, hałdy.

Tundra -występuje na północ od tajgi w strefie klimatu subpolarnego, porasta obszary objęte wieloletnią zmarzliną, na jej północnej części dominują krzewy np.: brzozy, wierzby, maliny. Ku północy maleje ich udział na korzyść roślinności zielnej.

Tajga- las iglasty w klimacie umiarkowanym chłodnym, jest charakterystyczny dla półkuli północnej. Dominujące gatunki drzew to: świerk, jodła, modrzew i sosna. W obrębie tajgi występują bezleśne polany i torfowiska. W podszyciu występują paprocie, borówki i wrzosy.

Pampa- stepy występujące na terenie Ameryki Południowej, np. w Argentynie

Preria- stepy występujące na terenie Ameryki Północnej, gdzie wśród traw rosną kaktusy.

Depresje-obszary położone poniżej poziomu morza. Za największą uznaje się depresję Rowu Jordanu wypełnioną przez Morze Martwe (-392 m p.p.m.). Na mapach depresje są oznaczone kolorem ciemnym zielonym.

Niziny- obszary położone poniżej 300 m n.p.m. mające mało urozmaiconą rzeźbę. Na mapach oznaczone kolorem zielonym.

Wyżyny- obszary położone powyżej 300 m n.p.m. do kilku tysięcy metrów. Na mapach oznaczone na kolor żółty.

Góry- obszary o najbardziej urozmaiconej powierzchni, dużych wysokościach względnych i największych wysokościach nad poziomem morza. Zajmują tylko 8 % powierzchni Ziemi. Na mapach oznaczone kolorem pomarańczowym i brązowym.

Wysokość względna to wysokość od podnóża do najwyższego punktu.

Wysokość bezwzględna to wysokość mierzona od poziomu morza do najwyższego punktu.

Izotermy-linie występujące na mapie, które łączą punkty o takiej samej temperaturze powietrza

Izohiety- linie występujące na mapie, które łączą punkty o tej samej wartości sum opadów atmosferycznych

Izobary- linie występujące na mapie, które łączą punkty o tych samych wartościach ciśnienia atmosferycznego