Kraków to jeden z najważniejszych ośrodków miejskich Polski. Pełni on bardzo wiele funkcjo o zasięgu krajowym a nawet międzynarodowym. Jest centrum gospodarczym, przemysłowym, administracyjnym, kulturalnym, naukowym. Nagromadzenie tak licznych i różnorodnych funkcji sprawia, że Kraków corocznie odwiedzany jest przez rzesze turystów oraz osób załatwiających w tym mieście jakieś interesy. W tym ujęciu bardzo ważna staje się komunikacja miejska. Jest ona istotna nie tylko dla przyjezdnych, ale również dla samych mieszkańców, którzy tworzą dużą, bo prawie 750 tysięczną grupę. W czasach gdy wskaźnik motoryzacji z roku na rok wzrasta kwestia przepustowości ulic, dostatecznej liczby miejsc parkingowych, pomysłowych rozwiązań komunikacyjnych staje się jedną z kluczowych kwestii decydujących o komforcie życia w mieście.

Kraków jeszcze do niedawna uchodził za miasto o bardzo licznych problemach komunikacyjnych. Przestarzała infrastruktura komunikacyjna nie nadążała za wzrastającą stale liczbą pojazdów, torowiska tramwajowe znajdowały się w większości w kiepskim stanie technicznym, stan samych tramwajów pozostawiał zresztą wiele do życzenia. Przeprowadzaniu prac remontowych nie sprzyjała też zabytkowa tkanka miejska.

W polityce komunikacyjnej miasta od kilku lat zaznaczają się bardzo pozytywne trendy. Podejmowane są coraz to nowe działania i inwestycje mające uczynić z Krakowa miasto przyjazne kierowcom, po którym poruszanie się nie jest katorgą lecz przyjemnością. Politycy doszli wreszcie do słusznego wniosku, że inwestorzy i turyści naprawdę zwracają uwagę na komfort poruszania się po mieście, a zadowolenie samych mieszkańców przełoży się na wyniki kolejnych wyborów samorządowych... W roku 2004 na prace z zakresu komunikacji w Krakowie przeznaczono, aż 800 mln złotych.

Obecnie najważniejszą inwestycją komunikacyjną w Krakowie jest przebudowa Dworca Głównego. Stary dworzec autobusowy znajdujący się w bardzo złym stanie został wyburzony, a na jego miejscu powstaje rozległe Centrum Komunikacyjne, które odpowiadać będzie standardom światowym. Ta potężna inwestycja na kilkanaście miesięcy zdezorganizowała komunikację w centrum miasta, jednak jest to cena jaką należy ponieść by Kraków nie musiał się już więcej wstydzić swego dworca.

W ciągu ostatnich kilku lat udało się w Krakowie sfinalizować kilka bardzo ważnych inwestycji: między innymi stworzono kolejny odcinek linii szybkiego tramwaju oraz wybudowano dwa mosty na Wiśle (Zwierzyniecki i Kotlarski), które rozładowały ruch na tych, które do tej pory pozostawały do dyspozycji mieszkańców. Pierwszy z wymienionych mostów zawisł pomiędzy dzielnicą Dębniki, a ulicą Księcia Józefa, natomiast drugi połączył Podgórze z Rondem Kotlarskim.

Budowa mostów jak i inne poważne inwestycje spotykają się z jednej strony z poparciem i akceptacją, zaś z drugiej z licznymi protestami. Postawa zależy bowiem od miejsca zamieszkania. Osoby znajdujące się w bezpośredniej bliskości budowy mostu, drogi itp. czują, że powstanie nowego połączenia zagraża ich dotychczasowemu spokojowi i na pewno obniży jakość życia. Innego zdania są natomiast osoby mieszkające w pewnym oddaleniu od inwestycji; te dostrzegają więcej plusów z niej wynikających aniżeli minusów. Zjawisko to doskonale zaznacza się w społeczeństwie Krakowa, choć dotyczy wszystkich miejsc, w których prowadzone są prace z zakresu komunikacji.