Polska jest usytuowana w środku geometrycznym kontynentu Europy. Nasz kraj zajmuje powierzchnię równą 322,6 tyś. km2 z tego 8,7 tyś. km2 stanowi obszar morza terytorialnego, natomiast 1,2 tysięcy km2 przypada na dwa duże zalewy - Szczeciński oraz Wiślany. Część lądowa kraju wynosi zatem 312,7 tysięcy km2.

Polska współcześnie sąsiaduje z siedmioma państwami (zmieniało się to na przestrzeni wieków):

1) Niemcy, których stolicą jest Berlin posiada długość granicy 467 km (stanowi to 13%)

2) Czechy, których stolicą jest Praga posiada długość granicy 790 km (stanowi to 22,2 %)

3) Słowacja, której stolicą jest Bratysława posiada długość granicy 539 km (stanowi to 15%)

4) Ukraina, której stolicą jest Lwów posiada długość granicy 529 km (stanowi to 14,8 %)

5) Białoruś, której stolicą jest Mińsk posiada długość granicy 416 km (stanowi to 11,6%)

6) Litwa której stolica jest Wilno posiada długość granicy 103 km (stanowi to 2,9%)

7) Rosja, której stolica jest Moskwa- długość granicy 210 km (stanowi to 5,9%)

Łączna długość granicy lądowej -3054 km (stanowi to 85,3 %)

Łączna długość granicy morskiej -528 km (stanowi to 14,7 %)

Liczba ludności Polski wynosi 38,6 mln

Najdalej wysunięte punkty na terenie Polski to:

- 54*50 N - przylądek Rozewie

- 24*08 E - kolano Bugu

- 49*00 N - szczyt Opołonek

- 14*07 E - kolano Odry

Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa wygląda następująco:

- kierunek północ - południe - 5*50 ( daje to 649 km)

- kierunek wschód - zachód - 10*01 (689 km, podczas mierzenia wzdłuż równoleżnika 52*N)