Irlandia to państwo położone w Europie Zachodniej. Swoją powierzchnią obejmuje część wyspy o tej samej nazwie. Powierzchnia kraju to 7,3 tys. km2. Ma 3,7 mln mieszkańców. Dublin jest stolicą i zarazem głównym portem morskim. Do najważniejszych miast należą Cornaigh i Luimneach. Językami urzędowymi są irlandzki i angielski. Języka irlandzkiego na co dzień używa 14 % ludności. Ustrojem państwa jest republika. Podstawową jednostkę monetarną stanowi funt irlandzki.. W skład Irlandii wchodzą cztery prowincje: Connacht, Leinster, Munster i Ulster. Prowincje podzielone są na 26 hrabstw oraz 5 miast - prowincji. Na wyspie Whiddy po położona jest baza służąca przeładunkowi ropy naftowej. Międzynarodowym portem lotniczym Irlandii są Dublin i Shannon. Obsługują one połączenia między Europą i Ameryką. Rozwiniętą dziedziną gospodarki jest turystyka

Warunki naturalne

Irlandia to nieduża wyspa. Od wschodu oblewają j wody Morza Irlandzkiego, natomiast od południa i zachodu wody Oceanu Atlantyckiego.

Linia brzegowa Irlandii ma długość ponad 3169 km i jest szczególnie urozmaicona w części zachodniej, stanowiąc kontrast dla regularnej części wschodniej. Rzeźba powierzchni Irlandii jest unikalna. Wzdłuż wybrzeża rozciągają się pasma starych gór i płaskowyżów poniszczonych przez erozję. W rejonie Dublina znajduje się naturalne obniżenie, stanowiąc niejako wrota do wnętrza wyspy. Wybrzeża wschodnie są niskie i słabo rozczłonkowane w przeciwieństwie do skalistych i stromych zachodnich wybrzeży, Najwyższym szczytem Irlandii jest Corrain Tuathail (1041 m n.p.m.) w paśmie Kerry, położonych na południowym - zachodzie. Północno - wschodnia część wyspy to bazaltowa Wyżyna Antrim, wybiegająca fantastyczną granitową kolumnadą, tzw. Drogą Gigantów, w morze.

Góry otaczają Nizinę Środkowoirlandzką, zajmującą ponad dwie trzecie powierzchni państwa. Nizina jest pochodzenia polodowcowego i nie jest monotonna, pełna jest bagnisk, jezior i mokradeł, a ponad równiny wyrastaj ą owalne wzgórza - drumliny.

Klimat Irlandii to klimat umiarkowany ciepły, morski i tak jak cała wyspa niezwykle zróżnicowany. Pogoda cechuje się niezwykłą zmiennością. W czasie jednej doby mogą wystąpić burze słynące z opadów irlandzkiego kapuśniaczku, od czasu do czasu przerywane chwilami słońca. Zimy na ogół są łagodne - średnia temperatura stycznia aha się między 4 a 7oC. Lato jest chłodne - średnia temperatura lipca kształtuje się między 12 - 16oC. Śnieg należy do rzadkości. Wyspa mimo małej powierzchni, ma zróżnicowany klimat między północną częścią a południową. Na zachodzie zbiera się gąbki, w okolicach Dublina rosną palmy a w hrabstwie Kerry, warunki klimatyczne są zbliżone do śródziemnomorskich.

Roczne sumy opadów kształtują się na poziomie 800 do 2500 mm wody rocznie. W zachodniej części kraju rzeki Irlandii są bogate w wodę. Najdłuższą rzeką jest Sionna (370 km), a powierzchnia jej dorzecza zajmuje niemal jedną piątą powierzchni wyspy.. Pozostałymi większymi rzekami są: Barrow, Blackwater, Boyne oraz Suir. Irlandia posiada wiele dużych jezior np. Loch Coirib, Loch Dheirgdheire, Loch Measca i Loch Ribh.

Umiarkowane temperatury w połączeniu z dużą wilgotnością sprzyjają wzrostowi roślin takich ja mchy, paprocie oraz traw nadających ziemi irlandzkiej charakterystyczny szmaragdowy kolor.

Ludność

Irlandia jest zamieszkana przez Irlandczyków. Od połowy XIX w. notuje się systematyczny spadek liczby mieszkańców kraju, spowodowany dużą emigracją (głównie do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych), spowodowany głodem po latach katastrofalnych nieurodzajów. Liczba ludności w 1841 r. wynosiła 6,3 mln, a w 1961 - 2,8. Dzisiaj Irlandię zamieszkuje 3,7 mln ludzi a poza granicami mieszka 16 mln osób pochodzących z Irlandii. Obecnie przyrost naturalny jest coraz mniejszy (1980 - 12,2 ‰, 1991 - 6,1 ‰). Największy udział w strukturze wiekowej mają osoby poniżej 14 roku życia (27,3 %). Mężczyźni żyją przeciętnie 71 lat, kobiety 76,7. Średnia gęstość zaludnienie waha się na poziomie 50 mieszkańców na km2. Większość ludności w Irlandii skupia się na wybrzeżu wschodnim, szczególnie w Dublinie i okolicach oraz na południu. Hrabstwa zachodnie są typowo rolniczymi obszarami stąd są rzadko zaludnione. Miasta zamieszkuje 59,1 % Irlandczyków. Poza stolicą największymi miastami Irlandii są Corcaigh i Luimneach. Prawie 89 % ludności jest wyznawcami katolicyzmu, 3,6 % protestantyzmu a 0,1 % judaizmu. Czynnych zawodowo 37 % społeczeństwa (1989 r.). W rolnictwie i leśnictwie zatrudnionych jest 15 % ogółu zatrudnionych, w przemyśle - 19,8 %, w budownictwie - 6,5 %, handlu 15,6 % a w usługach 28,7 %. Irlandia ma najwyższy odsetek bezrobotnych w Europie liczący 16,1 %.

Gospodarka

Irlandia to kraj przemysłowo - rolniczy. Produkt krajowy brutto wyniósł w 1991 roku 43,4 mld USD, co wynosiło na 1 mieszkańca 12338 USD. W latach 1980 - 90 wprowadzono program uprzemysłowienia kraju, dzięki któremu gospodarka zaczęła się rozwijać, notując w ciągu roku wzrost PKB o 3,7 %. Zmianie uległa także struktura handlu zagranicznego, W dawnych czasach ponad 1/3 eksportu zajmowały artykuły rolno - spożywcze. Obecnie dominującą rolę odgrywają wyroby przemysłowe.

Przemysł

Irlandia posiada niewiele surowców mineralnych. Wydobywane są rudy cynku (jedna z największych europejskich kopalni - An Uaimh), miedzi, ołowiu, srebra a także torf, surowce budowlane oraz niewielki ilości węgla brunatnego i gazu ziemnego. Energia produkowana jest w głównej mierze na importowanych surowcach. Rozwiniętymi branżami przemysłu są: przemysł elektrotechniczny, metaliczny, chemiczny, maszynowy, meblarski, skórzany, petrochemiczny, środków skórzanych oraz spożywczy i włókienniczy. Zakłady przemysłowe skupione są głównie w Dublinie, Gaillimh, Corcaigh i Luimneach.

Rolnictwo

Ponad 80,2 % powierzchni kraju zajmują użytki rolne, z tego 66,8 % stanowią łąki i pastwiska. Do rozwiniętych działów gospodarki należą hodowla trzody chlewnej, bydła, owiec i drobiu. Rolnictwo Irlandii cechuje się wysoką produkcją mleka krowiego i zajmuje pod tym względem drugie miejsce po Nowej Zelandii. Plony zbóż należą do wysokich, mimo niestosowania dużych ilości nawozów sztucznych. Uprawiane są jęczmień, pszenica, owiec a także ziemniaki, buraki cukrowe, warzywa i len.

Miejsca godne uwagi

Dolina rzeki Boyne - znajdują się tu stanowiska megalityczne, stanowiące dziedzictwo kulturalne już od 1993 r.. Było to przez ponad pięć tysięcy lat jedno z najważniejszych miejsc pochówku, niczym nie wyróżniające się spośród innych pagórków. W 1962 r. archeolodzy odkryli grobowiec Newgrange. Budowniczowie tego zespołu posiadali już w IV wieku p.n.e. nadzwyczajną wiedzą astronomiczną. Cmentarzyska te mają ogromne znaczenie historyczne, ponieważ niewiele pochodzących z tych czasów europejskich nekropolii może się równać z nim. Kurhan Newgrange jest starszy od piramid, Stonehenge czy Myken.

Skeling Michael - to wyspa z położonym na niej benedyktyński klasztorem, założonym w VII w.

Rezerwaty biosfery

Killarney National Park - chronione są w tym parku narodowym lasy liściaste charakterystyczna dla strefy umiarkowanej. Został utworzony w 1982 r. i zajmuje powierzchnię 10129 ha.

North Bull Island - to rezerwat ornitologiczny, położony na wyspie. Został utworzony w 1981r. zajmując powierzchnię 500 ha.