Polska położona jest między 54 a 49°N i między 14 a 24°E. Rozciągłość południkowa wynosi zatem 5°, tj. 649 km, co powoduje różnice w długości trwania dnia między krańcami północnymi a południowymi Polski. Latem dzień jest dłuższy na wybrzeżu o blisko godzinę, zimą odwrotnie. Rozciągłość równoleżnikowa wynosi 10°, tj.689 km, czego konsekwencją jest 40-minutowa różnica czasu słonecznego między zachodnimi a wschodnimi krańcami państwa. Jednak ze względów ekonomicznych, podobnie jak w innych krajach, na całym terenie kraju obowiązuje czas strefowy - środkowoeuropejski (przypisany południkowi 15°). Jest on powiększony o 1 godzinę w stosunku do południka 0°. W okresie letnim jest stosowany czas powiększony dodatkowo w stosunku do zimowego o 1 godzinę. Rozciągłość południkowa powoduje różnice wysokości Słońca nad horyzontem i długości dnia, a zatem i różnice w ilości energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi w poszczególnych porach roku.

Powierzchnia Polski wynosi 322,6 tyś. km2, z czego 8,7 tyś. km2 to część morskich wód wewnętrznych, natomiast 303 km2 to zalew Wiślany, a 466 km2 zalew Szczeciński. Obszar lądowy łącznie z wodami śródlądowymi liczy 312,7 tyś. km2.

Łączna długość granic Polski wynosi 2 888 km, z czego na morskie przypada 528 km.

Obecnie Polska sąsiaduje z siedmioma krajami:

1) Niemcami, których stolicą jest Berlin-długość granicy wynosi 467 km (stanowi to 13%)

2) Czechami, których stolicą jest Praga- długość granicy wynosi 790 km (stanowi to 22,2 %)

3) Słowacją, której stolicą jest Bratysława- długość granicy wynosi 539 km (stanowi to 15%)

4) Ukrainą, której stolicą jest Lwów- długość granicy wynosi 529 km (stanowi to 14,8 %)

5) Białorusią, której stolicą jest Mińsk- długość granicy wynosi 416 km (stanowi to 11,6%)

6) Litwa, której stolicą jest Wilno- długość granicy wynosi 103 km (stanowi to 2,9%)

7) Rosją, której stolicą jest Moskwa- długość granicy wynosi 210 km (stanowi to 5,9%)

Część granic lądowych o długości 1 285 km (36%) biegnie po ciekach wodnych, a 34% granic ciągnie się wzdłuż grzbietów gór, co oznacza że większość granic Polski to granice naturalne.

Granica to inaczej linia umowna lub też strefa, która dzieli dwa odrębne pod wieloma względami obszary.

Liczba ludności Polski wynosi ponad 38 milionów.

Obszar Polski wyznaczają następujące współrzędne geograficzne:

- kraniec północny, Przylądek Rozewie 54*50 szerokości geograficznej północnej

- kraniec wschodni, kolano Bugu leżące na wschód od Strzyżowa 24*08 szerokości geograficznej wschodniej

- kraniec południowy, szczyt Opołonek w Bieszczadach 49*00 szerokości geograficznej północnej

- kraniec zachodni, kolano Odry leżące na zachód od Cedyni 14*07 szerokości geograficznej wschodniej.