Funkcje przemysłu:

- funkcja przestrzenna (lokalizacja nowych zakładów przemysłowych, rozwój miast opartych o przemysł, budowa mieszkań dla ludności zatrudnionej w przemyśle),

- funkcja społeczna (zmniejszanie bezrobocia, zwiększenie zamożności mieszkańców),

- funkcja ekonomiczna (powoduje wpływ do budżetu kraju znacznych środków finansowych, daje impuls do pobudzania rozwoju innych dziedzin gospodarki narodowej).

Elektrownie cieplne wykorzystujące węgiel kamienny to m.in.:

- położone na miejscu wydobycia surowca - Rybnik, Jaworzno

- położone nad rzekami - Połaniec nad Wisłą, Nowe Czarnowo nad Odrą, Śwież Górny nad Wisłą, Ostrołęka nad Narwią, Stalowa Wola nad Sanem.

Elektrownie cieplne wykorzystujące węgiel brunatny położone są wyłącznie w miejscu wydobycia surowca. Największą tego typu elektrownią w Polsce jest Bełchatów.

Elektrownie wodne znajdujące się na terenie naszego kraju to np.: Żarnowiec, Rożnów na Dunajcu, Solina na Sanie, Włocławek na Wiśle, Porąbka - Żar i Żydowo koło Sławna.

Główne okręgi przemysłowe:

1. Górnośląski Okręg Przemysłowy (Katowice, Chorzów, Tarnowskie Góry, Bytom, Gliwice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza)

GOP wytwarza prawie 25 % całkowitej produkcji przemysłowej Polski. Okręg zlokalizowany jest w miejscu wydobycia surowców wielu surowców mineralnych, a poza tym charakteryzuje się bardzo dużą gęstością zaludnienia, znaczną liczbą ośrodków przemysłowych, dynamicznym rozwojem dziedzin gospodarczych, rosnącym bezrobociem oraz postępującą degradacją środowiska przyrodniczego.

2. Warszawski Okręg Przemysłowy (Warszawa, Piaseczno, Konstancin - Jeziorna, Ursus, Pruszków, Skierniewice, Żyrardów).

Warszawski Okręg Przemysłowy jest okręgiem o typowo miejskiej genezie który charakteryzuje się m.in. brakiem surowców mineralnych, obecnością dobrze wykształconej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, dominacją przemysłu elektromaszynowego oraz obecnością dobrze rozwiniętego przemysłu spożywczego, chemicznego, elektronicznego, odzieżowego, chemicznego itd.

3. Łódzki Okręg Przemysłowy (Łódź, Aleksandrów Łódzki, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz, Pabianice, Sieradz, Ozorków). Łódzki Okręg Przemysłowy założony został przez władze Królestwa Polskiego w początkach XIX wieku. Wyróżnia się dość znaczną przewaga przemysłu odzieżowego i włókienniczego, którego rozwój następował dynamicznie, ale także bezplanowo i chaotycznie. W czasach przedwojennych napływał tu obcy kapitał. Okręg charakteryzuje najwyższy wskaźnik feminizacji w naszym kraju oraz sporym zagrożeniem bezrobociem.

4. Staropolski Okręg Przemysłowy (Radom, Starachowice, Kielce, Skarżysko - Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Pionki, Ćmielów, Ilza, Wierzbica). Okręg odznacza się długimi tradycjami w przetwarzaniu żelaza, obecnością przemysłu metalowego, hutniczego, mineralnego, maszynowego i chemicznego.

Niektóre miasta Polski według dominującej gałęzi gospodarki:

Dębica (przemysł spożywczy i przemysł gumowy),

Głogów (przemysł maszynowy i przemysł hutniczy),

Grudziądz i Kutno (przemysł maszynowy i przemysł chemiczny),

Jarosław (przemysł włókienniczy i przemysł odzieżowy),

Jasło (przemysł spożywczy i przemysł chemiczny),

Kwidzyn (przemysł papierniczy),

Mielec (przemysł maszynowy),

Ostrowiec Świętokrzyski (przemysł odzieżowy i przemysł hutniczy),

Ostrów Wielkopolski (przemysł maszynowy),

Połaniec (przemysł energetyczny),

Puławy (przemysł chemiczny),

Radomsko (przemysł drzewny i przemysł maszynowy),

Sanok (przemysł maszynowy i przemysł chemiczny),

Skarżysko-Kamienna (przemysł maszynowy i przemysł odzieżowy),

Stalowa Wola (przemysł hutniczy i przemysł maszynowy),

Starachowice (przemysł maszynowy i przemysł drzewny),

Świdnica i Dzierzoniów (przemysł odzieżowy i przemysł maszynowy),

Tomaszów Mazowiecki (przemysł odzieżowy i przemysł chemiczny).