1.Zasoby wodne występujące w przyrodzie :

a) woda słona 97,5% - lodowce i lądowody

b) woda słodka 2.5% - jeziora i rzeki

2.Oceany i morza zajmują 71% powierzchni Ziemi (lądy 21%)

3.Oceany na Ziemi :

a) Ocean Spokojny (Pacyfik 178,7 mln km2)

b) Ocean Atlantycki (91,6 mln km2)

c) Ocean Indyjski (76,2 mln km2)

d) Ocean Arktyczny (14,8 mln km2)

4.Zasolenie mórz i oceanów podaje się w ‰ (promilach). Średnie zasolenie wynosi ponad 30

5.Ruchy wody morskiej :

a) falowanie 

b) prądy morskie 

c) pływy morskie